Chấm dứt mọi hình thức huy động vốn bằng vàng

Cùng với việc yêu cầu các tổ chức tín dụng công bố công khai biểu phí khi thực hiện dịch vụ giữ hộ vàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đồng thời có văn bản số 8005/NHNN-QLNH (ngày 5/12) chỉ thị các tổ chức tín dụng chấm dứt hoàn toàn hoạt động huy động vốn bằng vàng kể cả trường hợp vẫn còn số dư huy động, cho vay bằng vàng.

Chấm dứt mọi hình thức huy động vốn bằng vàng ảnh 1

Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 27-4-2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29-4-2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về chấm dứt huy động và cho vay bằng vàng của tổ chức tín dụng, từ ngày 25-11-2012, tất cả các tổ chức tín dụng đã phải chấm dứt việc huy động bằng vàng.

Để thực hiện hiệu quả triệt để nội dung đã quy định, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chấm dứt hoàn toàn việc huy động vốn bằng vàng dưới mọi hình thức, kể cả gia hạn các khoản huy động vàng đến hạn.

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 05/CT-NHNN ngày 27-4-2012 về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngoài ra, tổ chức tín dụng phải báo cáo lộ trình tất toán các khoản sử dụng vàng huy động vào mục đích khác ngoài các khoản cho vay vốn bằng vàng, gồm: Tất toán số dư tài khoản vàng ở nước ngoài, thu hồi các khoản sử dụng vào mục đích khác để báo cáo về Vụ Quản lý ngoại hối (NHNN) chậm nhất trong ngày 11-12 tới.

Trên thực tế, trước mốc 25-11 - thời hạn chấm dứt huy động vàng và chuyển sang giữ hộ vàng có thu phí, một số ngân hàng đã kịp cho khách hàng chuyển sang kỳ hạn dài đến ngày 30-6-2013. Song với chỉ đạo mới nhất của Thống đốc thì mọi hình thức huy động vốn bằng vàng sẽ hoàn toàn chấm dứt.

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng