Kỳ vọng vào thế hệ trẻ

(ĐTTCO) - Với những cống hiến to lớn trong 85 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ VN đã hai lần được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Điều đó khẳng định sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những cống hiến xứng đáng của thế hệ trẻ nước nhà và sự phát triển, lớn mạnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm qua, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tiếp tục viết những trang sử vẻ vang trong giai đoạn mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần thực hiện tốt những nội dung sau:

Tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, góp phần xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên, đội viên thời kỳ mới vừa hồng, vừa chuyên, có “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục; thực hiện tốt hơn nữa chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Tiếp tục tổ chức cho thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực phù hợp với từng độ tuổi, từng địa bàn để thanh niên hăng hái, tự giác tham gia; qua đó, bày tỏ tình cảm, thể hiện trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, đối với Đảng, Nhà nước bằng những việc làm có ý nghĩa thiết thực hằng ngày.

Nuôi dưỡng ước mơ

Hai là, khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, lập thân, lập nghiệp, xung kích, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Tổ chức phong trào sâu rộng thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các chương trình, dự án, phần việc thanh niên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo Tổ quốc; tạo ra những công trình, những sản phẩm cụ thể mang dấu ấn tài năng, trí tuệ, sức vóc và lao động sáng tạo của thanh niên. Tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên, thanh niên, trong đó rất chú trọng phát huy sự năng động, dám nghĩ, dám làm, tinh thần dấn thân, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khơi dậy và cổ vũ tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên. Đồng thời, phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ngành, MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội, huy động sự tham gia của toàn xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tốt hơn nữa, thiết thực hơn nữa; đồng hành cùng thế hệ trẻ trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, vui chơi giải trí. Qua đó, tạo điều kiện, môi trường để thanh niên, thiếu niên có cơ hội phát triển toàn diện, được rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, cống hiến cho đất nước, cho nhân dân và lập thân, lập nghiệp.

Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc

Ba là, nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy những thành tựu to lớn, những bài học kinh nghiệm quý báu đã tích lũy được qua các thời kỳ, khắc phục những mặt còn hạn chế; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Quan tâm chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, đào tạo lãnh đạo trẻ, đoàn viên ưu tú để giới thiệu với Đảng; giới thiệu những cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt, có triển vọng, bổ sung vào đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị.

Kỳ vọng vào thế hệ trẻ ảnh 1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng biểu trưng cho các bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn qua các thời kỳ.

Tăng cường kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Thu hút đông đảo thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách. Vận động, tập hợp đoàn kết đông đảo mọi tầng lớp thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, thanh niên là tín đồ tôn giáo, thanh niên là người VN định cư ở ngoài nước tham gia các hoạt động, các phong trào góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ VN và đoàn thể nhân dân các cấp quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò, tiềm năng của thế hệ trẻ; lắng nghe thanh niên nói, động viên, định hướng thanh niên làm, ủng hộ, đồng hành với những đổi mới, sáng tạo để phát huy vai trò và khả năng cống hiến của thanh niên... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường xã hội, môi trường văn hóa lành mạnh, trong đó cán bộ, đảng viên, các bậc làm cha, làm mẹ, các bậc đàn anh đi trước hết lòng tin yêu, chăm sóc và nêu gương cho thanh niên, thiếu niên noi theo; tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành...

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ - những người chủ tương lai của nước nhà, lực lượng xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Trích phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng 

Bạn trẻ hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội

Sáng 25.3, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn (26.3.1931 - 26.3.2016) và trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho những tập thể tiêu biểu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng; nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Phan Thanh Bình; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN Lê Quốc Phong; các mẹ VN anh hùng; ba má phong trào; các lão thành cách mạng và hơn 2.000 bạn trẻ đã đến dự...

Nhắn nhủ với các bạn trẻ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho rằng: “Các bạn phải ngày đêm trăn trở suy tư để tìm ra những giải pháp hiệu quả nhất cho công việc, cho tập thể, gia đình, đồng nghiệp và chủ động cho bản thân chính là hành động. Nhiệt tình giúp đỡ người khác, chăm sóc người già, bảo vệ thương yêu các em nhỏ, người dân là những hành động cao cả”.

Bày tỏ sự kỳ vọng của mình với thế hệ trẻ, ông Đinh La Thăng nói: “Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ TP lần thứ 7 với những quyết sách và chủ trương lớn sẽ xoáy vào thế hệ trẻ. Vì vậy, các bạn hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội này bằng việc chăm chỉ lao động, ham học hỏi, bằng việc chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật, trau dồi đạo đức, kỹ năng, lối sống. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP và cá nhân tôi luôn có niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ TP và đánh giá cao sự dũng cảm, sáng tạo của các bạn”.

Cổ vũ tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên

Tối 25.3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên xuất sắc toàn quốc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân; Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng đại diện lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành T.Ư, đại diện các mẹ VN anh hùng, anh hùng các lực lượng vũ trang tới dự.

Trong diễn văn ôn lại những dấu son trong lịch sử ra đời và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, các thế hệ đoàn viên, thanh niên VN rất đỗi tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; truyền thống xung kích cách mạng, tình nguyện dấn thân đến những nơi còn khó khăn, gian khổ và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân; truyền thống sáng tạo, học hỏi không ngừng để phấn đấu vươn lên. Khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” và tinh thần: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” sẽ mãi là ngọn đuốc soi đường cho tổ chức Đoàn và các thế hệ thanh niên VN.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ hôm nay nhận thức sâu sắc về trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và đưa VN hội nhập quốc tế. Công tác Đoàn tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức, hướng đến mục tiêu đóng góp cho đất nước những sản phẩm cụ thể là những công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế xã hội; cổ vũ thanh niên khởi nghiệp, thi đua làm kinh tế; đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ, tập huấn kiến thức, kỹ năng hỗ trợ thanh niên trong tham gia hội nhập quốc tế.

Cũng tại lễ mít tinh, T.Ư Đoàn đã tuyên dương và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho 85 cán bộ Đoàn, đoàn viên xuất sắc (ảnh) được lựa chọn từ khắp các cấp bộ Đoàn trên phạm vi toàn quốc. Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn nhằm ghi nhận, vinh danh những cá nhân đi tiên phong trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Những cán bộ Đoàn, đoàn viên có nhiều sáng kiến trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, có mô hình giúp đỡ thanh niên phát triển kinh tế, có việc làm, thu nhập ổn định.

Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước khen thưởng và trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2011 - 2015.

Thanh Niên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Block A chung cư Phú Thạnh (số 53 đường Trường Sơn,  phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tranh chấp chung cư không hồi kết - Vào cuộc quyết liệt vẫn không xong

(ĐTTCO) - LTS: Vụ cháy làm 13 người thiệt mạng ở chung cư Carina cách nay gần 5 năm dường như vẫn chưa “đủ đô” cảnh tỉnh vì rà soát mới đây của Công an TPHCM cho thấy, vẫn có hàng loạt chung cư vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy. Không dừng lại đó, hàng loạt vấn đề khác tạo nên xung đột trong vận hành chung cư gây bức xúc dai dẳng đến mức báo động. Đã đến lúc cần có thuốc đặc trị triệt để đem lại đời sống an toàn cho cư dân.

Công nghệ

Món quà độc đáo mùa lễ hội cuối năm

(ĐTTCO) - Nếu bạn đang phân vân chọn quà cho gia đình và bạn bè vào Giáng sinh và năm mới hãy tham khảo những tiện ích công nghệ mới nhất dưới đây.

Thú đam mê

Nghệ thuật Maki-e trên gỗ và những điều thú vị của sơn mài xứ Phù Tang

(ĐTTCO) - Ngành thủ công mỹ nghệ Nhật Bản vốn rất nổi tiếng nhất thế giới cuối thế kỷ 19, đứng đầu là đồ sơn mài (漆器, shikki) tinh tế với lượng nghệ nhân đông đảo nhất, được nhà nước vinh danh Bảo vật Quốc gia, bởi kỹ thuật vô cùng phức tạp. Đó là nhờ vào tay nghề truyền thống lâu đời và thiên nhiên khắc nghiệt ban tặng cho dân tộc này ba tài nguyên là vàng, bạc và gỗ rừng đa dạng, gắn với những đặc thù thú vị rất riêng của mỹ thuật sơn mài Maki-e xứ mặt trời mọc.

Sức khỏe

Tầm soát tim mạch sau mắc Covid-19

(ĐTTCO) - Theo các chuyên gia y tế, hiện nay tình trạng người khỏi Covid-19 gặp vấn đề về tim mạch chiếm tỷ lệ cao. Đáng lo ngại, Covid-19 tác động nhiều đến hệ tim mạch, nhất là ở bệnh nhân mắc các bệnh nền như tăng huyết áp, mạch vành.

Ẩm thực

Du lịch

​TPHCM: Quảng bá du lịch ra thế giới

(ĐTTCO) - Chiều 3-12, UBND TPHCM đã tổ chức tọa đàm giữa lãnh đạo TPHCM và các viên chức văn hóa, báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam với chủ đề “Điểm đến an toàn, hành trình sống động”. 

Mua sắm