Hanwha Life VN ra mắt gói bảo vệ ung thư

(ĐTTCO) - Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam giới thiệu ra thị trường Gói giải pháp bảo vệ ung thư với nhiều quyền lợi bảo vệ toàn diện cho tất cả các bệnh ung thư ở các giai đoạn khác nhau.

 Hanwha Life VN ra mắt gói bảo vệ ung thư ảnh 1

Cụ thể, Hanwha Life triển khai gói các sản phẩm bảo hiểm bổ sung được thiết kế đặc biệt dành riêng bảo vệ và chữa trị các bệnh ung thư gồm: Sản phẩm bảo hiểm bổ sung bảo hiểm bảo vệ ung thư, giúp bảo vệ tất cả các ung thư ở các giai đoạn ung thư khác nhau ngay từ ban đầu. Sản phẩm bảo hiểm bổ sung bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị thực tế do ung thư, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả lên đến 100% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung này trong quá trình điều trị.

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do ung thư, quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện do ung thư trong suốt hợp đồng bảo hiểm lên đến 1.095 tỷ đồng/Người được bảo hiểm. Sản phẩm bảo hiểm bổ sung bảo hiểm hỗ trợ điều trị ung thư nâng cao. Sản phẩm bảo hiểm bổ sung miễn đóng phí bảo hiểm do ung thư. 

Th.Dung

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất