Tất bật mưu sinh mùa Tết

Tất bật mưu sinh mùa Tết

(ĐTTCO) -  Những ngày giáp tết, người dân khắp nơi tất bật mưu sinh kiếm thêm thu nhập để có cái tết đầy đủ hơn. Từ người nuôi cá chép, trồng cây cảnh, tiểu thương đến "cửu vạn"... ai cũng tất bật, hối hả làm việc dù rất mệt và mất ngủ...
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 1
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 2
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 3
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 4
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 5
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 6
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 7
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 8
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 9
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 10
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 11
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 12
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 13
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 14
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 15
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 16
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 17
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 18
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 19

×

Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 20
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 21
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 22
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 23
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 24
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 25
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 26
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 27
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 28
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 29
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 30
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 31
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 32
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 33
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 34
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 35
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 36
Tất bật mưu sinh mùa Tết ảnh 37