Sửa Thông tư 36 không làm giảm tín dụng BĐS

(ĐTTCO)-Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến vào dự thảo sửa đổi Thông tư số 36 về các tỷ lệ, giới hạn an toàn trong hoạt động ngân hàng, trong đó có việc sửa đổi hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay kinh doanh bất động sản. Những quy định mới tại dự thảo này khiến một số ý kiến lo ngại rằng thị trường bất động sản sẽ bị tác động xấu. Ngày 11-3, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát - Ngân hàng Nhà nước đã có cuộc trao đổi xung quanh vấn đề này.

° Phóng viên: Thưa ông, việc xem xét, điều chỉnh một số quy định tại Thông tư số 36 là nhằm mục đích gì?

° Ông NGUYỄN HỮU NGHĨA: Căn cứ Nghị quyết số 51 của Chính phủ ngày 2-7-2015 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát cho vay đối với lĩnh vực bất động sản, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 36 về các tỷ lệ, giới hạn an toàn trong hoạt động ngân hàng, trong đó có việc sửa tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn và hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay kinh doanh bất động sản.

Về vấn đề này, quan điểm nhất quán của Ngân hàng Nhà nước là đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ thị trường bất động sản phục hồi và phát triển lành mạnh, bền vững.

Mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước xem xét, điều chỉnh một số quy định tại Thông tư số 36 là để cảnh báo, phòng ngừa, kiểm soát tốt hơn các rủi ro tiềm ẩn và bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), bảo vệ tốt nhất tiền gửi của nhân dân, đồng thời tăng trưởng tín dụng có hiệu quả và hỗ trợ cho các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực bất động sản.

Sửa Thông tư 36 không làm giảm tín dụng BĐS ảnh 1 
° Tuy nhiên, đang có một số ý kiến lo ngại những quy định tại dự thảo sửa đổi Thông tư 36 sẽ làm giảm tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản và ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hồi phục của thị trường?

° Kết quả đánh giá tác động ban đầu cho thấy quy định tại dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư 36 không làm giảm tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản và không làm ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hồi phục của thị trường bất động sản.

Giả định mọi yếu tố khác không thay đổi, với quy mô và cơ cấu nguồn vốn tại thời điểm cuối năm 2015, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung - dài hạn bình quân của hệ thống các TCTD là 31% (đang có chiều hướng tăng nhanh) thì các TCTD vẫn còn có khả năng cấp tín dụng trung, dài hạn thêm cho nền kinh tế, bao gồm cả lĩnh vực bất động sản với số tiền lên đến khoảng 540.000 tỷ đồng mới tới giới hạn tỷ lệ này 40% theo quy định của dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư 36.

Điều chỉnh hệ số rủi ro các khoản cho vay kinh doanh bất động sản từ 150% lên 250% ảnh hưởng trực tiếp không đáng kể đến tỷ lệ an toàn vốn, theo đó tỷ lệ an toàn vốn bình quân của toàn hệ thống các TCTD giảm từ 13% xuống 12,1%. Với tỷ lệ an toàn vốn bình quân toàn hệ thống đến cuối năm 2015 là 13% thì các TCTD vẫn còn có thể cho vay kinh doanh bất động sản với số vốn bổ sung lên đến khoảng 650.000 tỷ đồng mới tới giới hạn tỷ lệ an toàn vốn 9%.

Như vậy, việc điều chỉnh quy định tại Thông tư 36 ảnh hưởng không đáng kể đến dòng vốn tín dụng vào thị trường bất động sản. Vấn đề là người đầu tư, kinh doanh bất động sản có đáp ứng được các chuẩn mực an toàn, điều kiện vay vốn để các TCTD rót vốn đầu tư không? Do đó, không có cơ sở cho rằng sửa đổi Thông tư 36 dẫn đến giảm tín dụng đầu tư cho lĩnh vực bất động sản.

° Ngân hàng Nhà nước có cân nhắc thời điểm hiệu lực hay lộ trình thực hiện của những quy định mới tại dự thảo sửa đổi Thông tư 36 không, thưa ông?

° Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36 vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, thảo luận và lấy ý kiến tham gia rộng rãi của các đối tượng liên quan trong xã hội. Ngân hàng Nhà nước trân trọng tiếp nhận tất cả ý kiến tham gia, đóng góp của người dân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét một cách thận trọng về nội dung, thời điểm hiệu lực và lộ trình thực hiện của một số quy định mới tại dự thảo thông tư nhằm giảm thiểu các rủi ro, tác động tiêu cực đến hoạt động của hệ thống ngân hàng, thị trường bất động sản và các bên liên quan. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho ý kiến chỉ đạo trước khi ban hành thông tư sửa đổi Thông tư 36.

° Xin cảm ơn ông!

BẢO MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ảnh minh họa: VIẾT CHUNG

Tín dụng tăng mạnh, ai hưởng lợi?

(ĐTTCO) - Tín dụng tăng mạnh, trong đó tín dụng bán lẻ được các nhà băng ưu tiên hơn do hệ số rủi ro khi tính tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN thấp hơn cho vay doanh nghiệp (DN) lớn. Trong bối cảnh năm 2021 thị trường bất động sản (BĐS) và chứng khoán sôi động, đây là vấn đề rất đáng lo. 

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ