Dự kiến miễn thuế VAT với tiền lãi cho vay

Dự kiến miễn thuế VAT với tiền lãi cho vay ảnh 1

Lãi từ cho vay, mua trái phiếu, cổ tức từ cổ phiếu, các khoản thu bồi thường và thu tài chính khác dự kiến được miễn thuế giá trị gia tăng

Theo dự thảo sửa đổi thông tư số 6 năm 2012 của Bộ Tài chính từ quý II-2013, tiền lãi từ cho vay, mua trái phiếu và cổ tức từ mua cổ phiếu, cá nhân và tổ chức cho vay sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Chẳng hạn, công ty cổ phần A ký hợp đồng cho doanh nghiệp B vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi. Khoản lãi mà công ty cổ phần A nhận được sẽ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ và các khoản thu tài chính khác cũng sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng.

(Tuổi trẻ)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng ngưng gia hạn và cơ cấu nợ

Ngân hàng ngưng gia hạn và cơ cấu nợ

(ĐTTCO) - Ngân hàng Nhà nước đã quyết định ngưng cho phép tổ chức tín dụng gia hạn và cơ cấu lại nợ cũng như không nới hạn mức (room) tín dụng.

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ