Bổ sung 3.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội

(ĐTTCO) - Đó là một trong các nội dung được nêu tại Nghị quyết 41/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2020.

Bổ sung 3.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội

Tại Nghị quyết này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất gói hỗ trợ tổng thể, trong đó bổ sung vốn đầu tư cho các dự án thiếu vốn, đầu tư cho các công trình xã hội, nhất là nhà ở xã hội. 
Cụ thể hơn tại các giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối thêm 1.000 tỷ đồng cho NH Chính sách xã hội theo Nghị quyết 71/2018/QH14 và bổ sung 2.000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất cho 4 NHTM do NHNN Việt Nam chỉ định để thực hiện hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội.
Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung bất cập tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP để trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý IV-2020 theo trình tự thủ tục rút gọn; đề xuất đổi mới phương thức, cơ chế chính sách để giải quyết căn bản nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp.
Đồng thời, Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương, đặc biệt là TP Hà Nội và TPHCM tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp, nhất là công nhân.

Đỗ Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ