Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết

Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết

(ĐTTCO) -  Xuân Quý Mão đang về, người dân và du khách bốn phương thường bắt gặp những chông hoa giấy rực rỡ sắc màu của làng Thanh Tiên được bày bán ở chợ làng quê và các chợ nơi phố thị. Hoa giấy khoe sắc, tô điểm thêm cho mùa xuân xứ Huế, trên bàn thờ ngày tết.
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 1
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 2
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 3
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 4
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 5
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 6
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 7
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 8
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 9
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 10
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 11
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 12
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 13
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 14
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 15

×

Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 16
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 17
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 18
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 19
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 20
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 21
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 22
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 23
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 24
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 25
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 26
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 27
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 28
Rực rỡ sắc màu hoa giấy làng Thanh Tiên ngày tết ảnh 29