Tối đa 5 năm hoàn thành tái cơ cấu Sacombank

(ĐTTCO) - Đó là lời hứa của ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank, với các cổ đông tại đại hội cổ đông năm 2018 diễn ra sáng nay 20-4.

Tối đa 5 năm hoàn thành tái cơ cấu Sacombank

Kết thúc năm 2017, tổng tài sản hợp nhất của Sacombank đạt 368.400 tỷ đồng, tăng 11%. Tổng nguồn vốn huy động đạt 338.400 tỷ đồng, tăng 11%, đạt 95% kế hoạch. Tổng dư nợ tín dụng đạt gần 225.600 tỷ đồng, tăng 12,5%, đạt 100,2% kế hoạch. 
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.492 tỷ đồng, gấp 9,6 lần so với năm trước, đạt 255% kế hoạch đặt ra. Các chỉ số sinh lời cũng được cải thiện đáng kể trong năm 2017 như ROE tăng từ 0,4% năm 2016 lên 5,2%, ROA tăng từ 0,03% lên 0,34%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 11,3%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 39,4%. Tỷ lệ cấp tín dụng trên tổng tiền gửi 65,7%.
Sacombank cũng đã xử lý được hơn 19.660 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng trong năm 2017, hơn 15.000 tỷ đồng trong số đó thuộc đề án tái cơ cấu. Tỷ lệ nợ xấu đầu năm 2017 là 6,68% tổng dư nợ, cuối năm 2017 đã giảm xuống còn 4,28% và dự kiến sẽ giảm về 3% trong năm 2018.
Năm 2018, Sacombank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 430.900 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Tổng nguồn vốn huy động dự kiến 399.100 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017; trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư 392.500 tỷ đồng, tăng 21%. Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 255.200 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2017; trong đó cho vay khách hàng 252.600 tỷ đồng, tăng 13%.
Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 ước 1.838 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với con số thực hiện năm 2017. Tỷ lệ cổ tức cho năm 2018 sẽ được thực hiện theo đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được NHNN phê duyệt.
Theo lãnh đạo Sacombank, năm 2017 là một năm thách thức và khó khăn vì NH vừa phải tái cấu trúc bộ máy tổ chức, sắp xếp nhân sự vừa phải triển khai đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập dưới sự giám sát chặt chẽ của NHNN. Năm 2018, NH sẽ đẩy nhanh lộ trình thực hiện đề án này, rút ngắn thời gian hoàn thành về tái cấu trúc xuống phân nửa chặng đường, tức từ 10 năm giảm xuống 5 năm.
Ông Dương Công Minh cũng cho biết, sau 2 năm kể từ khi sáp nhập NH Phương Nam vào Sacombank, NH đã trình đề án tái cơ cấu sau sáp nhập và tháng 6-2017, đề án mới được thông qua và NHNN yêu cầu phải trích lập dự phòng.
Ngoài ra, trong báo cáo tài chính năm 2017 cũng cho thấy, NH có hơn 21.000 tỷ đồng lãi dự thu (tức là lãi giả và phải trích lập dự phòng). Do đó, NH không chia cổ tức. Cuối năm 2018 hoặc năm 2019, NH sẽ xin NHNN được trích lợi nhuận có được để chia cổ tức cho cổ đông và sau khi tái cơ cấu xong, NH sẽ có cổ tức cho cổ đông đều đặn các năm, năm sau cao hơn năm trước.

Yên Lam

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vàng - ngoại tệ