Tăng trưởng tín dụng Hà Nội đạt 8,01%

Tăng trưởng tín dụng Hà Nội đạt 8,01% ảnh 1
Theo Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, trong năm 2013,  tổng dư nợ tín dụng của các TCTD trên địa bàn đạt 917.983 tỷ đồng, tăng 8,01% so với năm 2012.

Tăng trưởng tín dụng có xu hướng cải thiện nhanh vào nửa cuối năm 2013 khi các TCTD trên địa bàn thực hiện nhiều chính sách tín dụng, đặc biệt là tập trung nguồn vốn cho vay các lĩnh vực SXKD, nhất là tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên.

Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 47.769 tỷ đồng, tăng 17,78%. Dư nợ tín dụng đối với DNNVV đạt 287.434 tỷ đồng, tăng 7,82% so với cuối năm 2012.

Bên cạnh đó, một yếu tố khác cho thấy sự tích cực trong cơ cấu tín dụng là dư nợ tín dụng trung-dài hạn đã chiếm tới 32,39% so với tổng dư nợ, qua đó ghi nhận mức tăng 12,76% so với 31-12-2012. Hà Nội cũng là địa bàn có dư nợ tín dụng lớn, hiện chiếm khoảng 27,5% tổng dư nợ tín dụng của ngành ngân hàng cho vay nền kinh tế.

Huy động vốn trên địa bàn Thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng tốt, đạt 1.034.951 tỷ đồng, tăng 15,39% so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 28,5% tổng nguồn vốn của cả nước.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vàng - ngoại tệ