Tạm ngừng cấp phép mở rộng mạng lưới TCTD

Tạm ngừng cấp phép mở rộng mạng lưới TCTD ảnh 1 
(ĐTTC) - Thống đốc NHNN có văn bản yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung: Không xem xét, chấp thuận đề nghị của TCTD Việt Nam mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp dịch vụ mới hoặc triển khai nghiệp vụ kinh doanh mới (trừ trường hợp đặc biệt được Thống đốc NHNN chấp thuận vì mục đích an ninh, quốc phòng, chính trị, xã hội) cho đến khi TCTD Việt Nam hoàn thành các chỉ tiêu xử lý nợ xấu năm 2015 theo kế hoạch NHNN giao và đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% tổng dư nợ tín dụng trước ngày 1-10-2015.

Các TCTD không hoàn thành được kế hoạch xử lý nợ xấu năm 2015 và đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% trước ngày 1-10 sẽ không được xem xét, chấp thuận các đề nghị trên đến hết ngày 31-12-2015.

Cùng với đó, NHNN yêu cầu các đơn vị tích cực kiểm tra, giám sát các TCTD trên địa bàn tập trung triển khai mọi biện pháp, sử dụng mọi nguồn lực, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, đảm bảo hoàn thành mục tiêu ngành ngân hàng đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% trước ngày 1-10-2015.

Cùng ngày, Thống đốc NHNN có Văn bản 5057/NHNN-TTGSNH yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện phân loại nợ theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN. Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD có nợ xấu từ 3% trở lên triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu ngay trong tháng 7-2015 để đưa nợ xấu xuống dưới 3% và hoàn thành kế hoạch xử lý nợ xấu được NHNN phê duyệt trước ngày 30-9-2015.

Từ kỳ báo cáo tháng 6-2015, định kỳ hàng tháng, các TCTD phải thực hiện phân loại nợ theo quy định tại Thông tư 02 cho đến khi có thông báo mới của NHNN.

Định kỳ hàng tháng, TCTD chỉ đạo các bộ phận có liên quan nhanh chóng rà soát, gửi kết quả tự phân loại nợ khách hàng cho Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) chậm nhất ngày 10 tháng tiếp theo của tháng báo cáo và thực hiện việc báo cáo kết quả phân loại nợ theo quy định của Thông tư 02 về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chậm nhất ngày 15 của tháng tiếp theo tháng báo cáo.

NHNN nêu rõ, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc các TCTD có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu trên của NHNN.

T.Trinh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vàng - ngoại tệ