Eximbank chưa thoái vốn tại Sacombank

 

(ĐTTCO) - Sáng nay 21-4, Eximbank tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Tuy nhiên nội dung trình cổ đông thông qua trong chương trình đại hội không có việc chuyển nhượng cổ phần tại Sacombank.

Eximbank chưa thoái vốn tại Sacombank

Theo đại diện lãnh đạo Eximbank, chủ trương thoái vốn toàn bộ khỏi Sacombank đã được NHNN thông qua để Eximbank tập trung vào hoạt động cốt lõi. Tuy nhiên việc thoái vốn được thực hiện như thế nào còn phụ thuộc vào thị trường và phía Sacombank. Thực tế, Eximbank đã làm việc với một số đối tác nhưng chưa đạt được thỏa thuận về giá. Ban lãnh đạo cũng chưa đưa ra kỳ vọng cụ thể nào về giá bán hay thời điểm bán nhưng sẽ tìm đối tác để chuyển nhượng với mức giá tốt nhất. Được biết, hiện Eximbank đang nắm giữ 8,76% cổ phần Sacombank, tương đương hơn 165,23 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, đại hội lần này của Eximbank cũng không trình 3 nội dung tờ trình khác so với tài liệu đã gửi trước đó cho cổ đông, đó là tờ trình về việc xử lý thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, 2014, và 2015; Tờ trình về xin chủ trương chuyển địa điểm trụ sở chính Eximbank; Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với ông Cao Xuân Ninh.

Liên quan đến tình hình nhân sự, Eximbank cho biết NHNN đã phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng nhiệm kỳ mới gồm 9 thành viên và không bầu bổ sung thêm để ổn định hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Do vậy đại hội lần này chỉ thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với ông Naoki Nishizawa (đại diện đối tác chiến lược của Ngân hàng SMBC). Đồng thời SMBC cũng đề cử bầu ông Yutaka Moriwaki thay thế.

Kết thúc đại hội, cổ đông đã thông qua các nội dung được trình lấy ý kiến, ngoại trừ 2 tờ trình là về kinh phí/thù lao của Ban kiểm soát 2017 và phương án khắc phục chỉnh sửa liên quan đến CTCP Bất động sản Exim (Eximland).

Nói riêng về Eximland, thông qua việc bán các bất động sản cho Eximland, Eximbank đã ghi nhận thu nhập (không phải từ hoạt động kinh doanh) tổng cộng 1.116 tỷ đồng. Năm 2014, Eximbank đã tự khắc phục 285 tỷ đồng, còn 831 tỷ đồng phải tiếp tục chỉnh sửa. ĐHCĐ bất thường 2015 của Eximbank chưa thông qua phương án khắc phục nên HĐQT ngân hàng thực hiện hạch toán hồi tố đúng theo nguyên tắc kế toán.

Theo đó, ngoài số đã được khắc phục đến cuối 2014, Eximbank đã hạch toán điều chỉnh hồi tố giảm lợi nhuận 949 tỷ đồng. Tại ĐHCĐ thường niên 2017, HĐQT Eximbank trình phương án khắc phục bao gồm thu hồi các quỹ đã trích và đề nghị khấu trừ thu hồi số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 345 tỷ đồng, bù đắp từ lợi nhuận giữ lại đến cuối 2014 là 99 tỷ đồng, số lũy kế còn lại 505 tỷ đồng sẽ được bù đắp từ lợi nhuận sau thuế hàng năm của Eximbank.

Bước sang năm 2017, Eximbank đặt kế hoạch huy động vốn và tổng dư nợ tăng lần lượt 17% và 14%, đạt 120.000 tỷ đồng và 108.875 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 600 tỷ đồng.

Lãnh đạo Eximbank cũng cho biết thêm, tính đến 31-3-2017, tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn đã được kéo giảm từ 55% xuống 45%, dưới mức NHNN yêu cầu. Huy động vốn tăng trưởng 7,7% so với cuối 2016, đây là tỷ lệ khá cao và đã thực hiện được nửa kế hoạch cả năm.

Tín dụng trong 3 tháng đầu năm không tăng trưởng, tuy nhiên Eximbank đã thu hồi trước hạn khoảng 500 tỷ đồng theo kết luận thanh tra NHNN. Do vậy tín dụng chỉ bằng mức đầu năm. Lợi nhuận hết tháng 3-2017 đạt 168 tỷ đồng, kết quả này không cao do Eximbank phải trích dự phòng khá lớn chuyển nợ xấu từ các năm trước.

Tính đến cuối năm 2016, huy động khách hàng của Eximbank 102.351 tỷ đồng, tăng trưởng 4%. Tổng dư nợ tín dụng giảm 0,7%, ở mức 95.511 tỷ đồng (trong đó dư nợ cho vay 86.891 tỷ đồng, tăng 2,5%). Eximbank cho biết dư nợ tín dụng 2016 thực tế có tăng trưởng nhưng ngân hàng đã chủ động thu hồi trên 3.500 tỷ đồng dư nợ (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) theo kết luận thanh tra của NHNN và thu hồi thêm trên 3.000 tỷ đồng dư nợ có khả năng rủi ro nên tổng dư nợ tín dụng giảm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,95%.

Minh Xuân

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vàng - ngoại tệ