Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ

Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ

(ĐTTCO) -  Những năm gần đây, du khách đến thăm Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ tại huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa), có một địa chỉ tham quan thú vị, miễn phí, đó là khu trưng bày cổ vật Lâm Sơn Trang nằm bên sườn núi Đốn Sơn, cạnh Đàn tế Nam Giao. Nơi đây hiện đang trưng bày bộ sưu tập lên tới hơn 50.000 cổ vật, bao gồm nhiều chủng loại, niên đại khác nhau.
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 1
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 2
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 3
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 4
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 5
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 6
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 7
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 8
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 9
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 10
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 11
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 12

×

Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 13
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 14
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 15
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 16
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 17
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 18
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 19
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 20
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 21
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 22
Mê mẩn với bộ sưu tập cổ vật bên Thành Nhà Hồ ảnh 23