Từ 11-7, giá nước sạch cao nhất 18.000 đồng/m3

Bộ Tài chính vừa ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt áp dụng tại đô thị đặc biệt, đô thị loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 và nước sạch khu vực nông thôn từ ngày 11-7-2012.

Từ 11-7, giá nước sạch cao nhất 18.000 đồng/m3 ảnh 1

Theo đó, giá nước tại đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 có giá tối thiểu từ 3.500 đồng/m3 và tối đa là 18.000 đồng/m3, tăng tương ứng 16,7% và 50% so với mức giá đang được áp dụng.

Tại đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 áp dụng mức giá tối thiểu là 3.000 đồng/m3 và tối đa 15.000 đồng/m3, cùng tăng 50% so với mức giá hiện hành.

Đối với nước sạch khu vực nông thôn mức giá tương ứng là 2.000 đồng/m3 và 11.000 đồng/m3, tăng 100% và 37,5% so với mức giá đang bán cho người dân.

Như vậy, sau 3 năm được giữ giá từ ngày 15-7-2009, giá nước sẽ được điều chỉnh tăng vào ngày 11-7-2012 tới đây.

Giá nước sinh hoạt hiện tại áp dụng tại đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 tối thiểu là 3.000 đồng/m3 và tối đa 12.000 đồng/m3. Mức giá áp dụng cho 2 khu vực còn lại tương đương là 2.000 đồng/m3 và 10.000 đồng/m3; 1.000 đồng/m3 và 8.000 đồng/m3.

(Theo VnEconomy)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất