TPHCM: thu ngân sách gần 91.000 tỷ đồng

(ĐTTCO) - Theo tin từ UBND TPHCM, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2018 đạt 90.830 tỷ đồng, bằng 24,11% dự toán, tăng 2,47% so cùng kỳ. 

TPHCM: thu ngân sách gần 91.000 tỷ đồng

Trong đó, thu nội địa 62.178 tỷ đồng, đạt 24,27% dự toán, tăng 5,02% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 5.044 tỷ đồng, đạt 40,13% dự toán, tăng 16,52% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 23.600 tỷ đồng, đạt 21,85% dự toán, giảm 6% so cùng kỳ.
Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) ước thực hiện 3 tháng đầu năm 10.364 tỷ đồng, đạt 11,93% dự toán, tăng 30,04% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 3.314 tỷ đồng, đạt 9,16% dự toán, tăng 86,07% so cùng kỳ; chi thường xuyên 6.677 tỷ đồng, đạt 18,29% dự toán, tăng 9,21% so cùng kỳ.
Cũng trong 3 tháng đầu năm kinh tế TP tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 260.317 tỷ đồng, tăng 7,64% (cùng kỳ tăng 7,46%). Trong đó khu vực dịch vụ tăng 7,98% (cùng kỳ tăng 7,96%), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,25% (cùng kỳ tăng 6,67%), khu vực nông nghiệp tăng 5,83% (cùng kỳ tăng 5,62%). 

H.Anh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất