TPHCM: 90% hồ sơ công việc sẽ xử lý trên môi trường mạng

(ĐTTCO)-UBND TPHCM vừa phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

TPHCM: 90% hồ sơ công việc sẽ xử lý trên môi trường mạng

Một số chỉ tiêu cụ thể được đặt ra: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp sẽ được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 50% trở lên. 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại TP Thủ Đức và các quận huyện; 60% hồ sơ công việc tại xã, phường, thị trấn được xử lý trên môi trường mạng. TPHCM cũng đặt mục tiêu thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu về chính phủ điện tử; nhóm 3 địa phương dẫn đầu về công nghệ thông tin, nhóm 3 về an toàn, an ninh mạng…

Để đạt được mục tiêu này, TPHCM đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống nền tảng và dữ liệu, các ứng dụng, dịch vụ; bảo đảm an toàn thông tin; phát triển nguồn nhân lực.

Ngoài đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; TPHCM tập trung phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Đồng thời nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ; thu hút nguồn lực công nghệ thông tin, tăng cường hợp tác quốc tế…

MAI HOA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất