Thành lập các hội đồng phát triển các ngành kinh tế

(ĐTTCO) - UBND TPHCM đã tổ chức xây dựng Đề án hình thành và phát huy các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2020-2025 thành phần Hội đồng bao gồm doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, ngân hàng, chính quyền.

Thành lập các hội đồng phát triển các ngành kinh tế

Cơ cấu Hội đồng gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và các thành viên hội đồng, trong đó Chủ tịch Hội đồng do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP đảm nhiệm.

Hội đồng họp định kỳ và trong các trường hợp cần thiết để: (i) tham gia góp ý việc xây dựng cơ chế, chính sách và điều hành phát triển kinh tế thành phố trong thời gian vừa qua, đặc biệt là các ngành kinh tế chủ lực, mũi nhọn chủ yếu (ii) phối hợp theo dõi quá triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm kịp thời tổng hợp báo cáo Thành ủy và UBND TP những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và đề xuất các giải pháp để điều chỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (iii) lắng nghe, chia sẻ, cập nhật các thông tin mới có liên quan đến sự phát triển của ngành; tiếp nhận các ý kiến phản biện, góp ý chính sách từ những tổ chức, cá nhân có tâm huyết, có năng lực chuyên môn  một cách bài bản, hiệu quả để từ đó xem xét việc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và kịp thời, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung (trong trường hợp cần thiết)…

Ngoài ra các cơ quan tham mư cũng đang nghiên cứu, đề xuất việc hình thành và các cơ chế, chính sách phát huy hiệu quả hoạt động của các các Hội đồng nhằm mục đích: huy động các nguồn nhân lực trí tuệ toàn xã hội tham gia vào quá trình nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực, tạo động lực phát triển kinh tế thành phố; theo dõi quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đảm bảo kịp thời phát hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tạo sự gắn kết giữa các thành phần kinh tế  góp phần đổi mới cơ chế quản lý của Thành phố trong giai đoạn 2021-2025; qua đó phát huy tối đa lợi thế của các thành phần kinh tế trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách phát triển ngành.

Được biết, Hội đồng phát triển các ngành kinh tế gồm: Trong lĩnh vực Công nghiệp gồm: Hội đồng phát triển ngành Công nghệ thông tin – Điện tử - Viễn thông; Hội đồng phát triển ngành Cơ khí; Hội đồng phát triển ngành Cao su – Nhựa; Hội đồng phát triển ngành Công nghiệp thực phẩm.

Trong lĩnh vực Dịch vụ gồm: Hội đồng phát triển ngành thương mại điện tử; Hội đồng phát triển ngành Dịch vụ vận tải, kho bãi, hệ thống cảng, logistics; Hội đồng phát triển ngành tài chính – tín dụng – ngân hàng – bảo hiểm (goi tắt  là Hội đồng phát triển ngành tài chính thành phố); Hội đồng phát triển ngành Dịch vụ tư vấn, khoa học – công nghệ; Hội đồng phát triển ngành kinh doanh  bất động sản; Hội đồng phát triển ngành Du lịch Thành phố. Trong lĩnh vực nông nghiệp: Hội đồng phát triển ngành nông nghiệp đô thị Thành phố.


ĐỖ TRÀ GIANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất