Khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 8

Năm 2017: Mục tiêu tăng GRDP tăng 8,4-8,7%

(ĐTTCO).- Sáng nay 30-11, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá X đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

 Năm 2017: Mục tiêu tăng GRDP tăng 8,4-8,7% ảnh 1

Trình bày nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP cho biết để thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ TP trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, năm 2017, TP đề ra mục tiêu tăng GRDP tăng từ 8,4% - 8,7%.

Giải thích thêm về việc mạnh dạn đề ra chỉ tiêu nói trên trong tình hình hiện nay, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng tiềm năng phát triển của TPHCM vẫn còn rất lớn và sẽ phát huy tốt nếu có được chính sách tốt và các cơ chế phù hợp.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP cho biết năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm diễn ra bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Những kết quả đạt được đã phản ánh nỗ lực rất tích cực của tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Thể hiện cụ thể ở kinh tế TP duy trì tốc độ tăng trưởng với chỉ số GRDP của TP tăng hơn so với cùng kỳ và đạt kế hoạch đề ra; chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chỉ số phát triển công nghiệp tăng so với cùng kỳ. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn đúng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những vấn đề mang tính đột phá của TP. Bộ máy chính quyền các cấp được thường xuyên kiện toàn, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành ngày càng được nâng lên...

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cũng nhìn nhận kết quả lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP năm 2016 trên một số lĩnh vực vẫn đạt kết quả chưa cao. Trong số đó, cải cách hành chính hiệu quả chưa cao, vẫn còn gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp; kỷ luật, kỷ cương trong một số cơ quan hành chính còn lỏng lẻo, hiện tượng nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ trong thực hiện công vụ còn tồn tại trong một bộ phận công chức. Chỉ tiêu, tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra; tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường... vẫn còn gây bức xúc trong nhân dân.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung phân tích, cho ý kiến về những khó khăn, thách thức, nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, hạn chế để có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ chính trị năm 2017. Đồng thời cho ý kiến về những giải pháp sử dụng hiệu quả vốn ngân sách, huy động nguồn lực đầu tư xã hội cho đầu tư phát triển trong điều kiện tỷ lệ điều tiết cho ngân sách TP giảm. "Việc thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ đề ra trong năm 2017 sẽ tạo động lực, tiền đề cho TPHCM thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng trong thời gian tới"- đồng chí Tất Thành Cang nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cũng trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành uỷ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Thành uỷ khoá X về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2016 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017. Một trong số những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 được Ban Chấp hành Đảng bộ TP xác định là sẽ tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về làm theo Bác.

Khẩn trương hoàn thành Đề án xây dựng thành phố thành đô thị thông minh

Trong công tác xây dựng chính quyền, theo đồng chí Tất Thành Cang, TP sẽ khẩn trương xây dựng Đề án xây dựng thành phố thành đô thị thông minh. Tập trung đơn giản thủ tục hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử phù hợp với đô thị đặc biệt, nâng cao chất lượng công vụ phục vụ tổ chức và công dân, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội trên địa bàn TP...

Trình bày rõ hơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội năm 2016, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, cho biết kinh tế thành phố đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 1.037.625 tỷ đồng, tăng 8,05% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,72%), đạt kế hoạch cả năm GRDP đạt 8-8,5%. Chỉ số phát triển nông nghiệp tăng 7,68% so với cùng kỳ; bốn ngành công nghiệp trọng yếu chủ động mở rộng thị trường, đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng cạnh tranh của sản phẩm. Thu ngân sách thực hiện 303.816 tỷ đồng, đạt 101,85% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 310,250 ngàn tỷ đồng, chiếm 30% GDRP; đưa vào sử dụng 111 công trình với tổng mức đầu tư 19.815 tỷ đồng, góp phần giải quyết nhu cầu dân sinh.

Xác định các mục tiêu, giải pháp trong năm 2017, Chủ tịch UBND TPNguyễn Thành Phong cho biết, TP sẽ nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế TP; tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội TP...

TP cũng dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2017 là 19 chỉ tiêu, tăng 7 chỉ tiêu so với các năm trước. Mặt khác, TP đưa thêm chỉ tiêu thành lập mới 50.000 doanh nghiệp (gồm chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể), thu ngân sách đạt 100% dự toán. TP sẽ triển khai hiệu quả các giải pháp chính sách của Trung ương, đồng thời triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; tập trung nguồn lực phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) phấn đấu đạt 8,4 – 8,7%; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó TP cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động để nâng tỷ trọng các ngành có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao trong ngành dịch vụ, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng tích cực; phát huy lợi thế của TP. Tập trung đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm dần tỷ trọng các ngành thâm dụng lao động, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp có hàm lượng tri thức, công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, công nghiệp phục vụ nông thôn.

Hồng Hiệp

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

ĐB Trần Hoàng Ngân: TPHCM nộp ngân sách 330.000 tỷ, xin hỗ trợ 28.000 tỷ nhưng mới được cho 2.000 tỷ

ĐB Trần Hoàng Ngân: TPHCM nộp ngân sách 330.000 tỷ, xin hỗ trợ 28.000 tỷ nhưng mới được cho 2.000 tỷ

(ĐTTCO) - “TPHCM đóng góp rất lớn cho ngân sách quốc gia )mỗi năm từ 300.000 - 330.000 tỷ đồng – PV). Khi gặp khó khăn trong đại dịch, thành phố đề nghị Trung ương hỗ trợ 28.000 tỷ đồng thì xem xét tới lui mới cho được 2.000 tỷ đồng”, ĐB Trần Hoàng Ngân đánh giá sự khó khăn về tài chính của thành phố đang là rất lớn.