Cắt giảm hơn 80.000 tỷ đồng đầu tư công

Cắt giảm hơn 80.000 tỷ đồng đầu tư công ảnh 1
Kiểm toán chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà
nước tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: TTXVN)

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, đến ngày 1-6 (sau ba tháng thực hiện Nghị quyết 11) các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch năm 2011 của 2.048 dự án với tổng số vốn 5.556,4 tỷ đồng và 126 dự án từ nguồn trái phiếu chính phủ với tổng số vốn cắt giảm 2.777,6 tỷ đồng.

Riêng các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã tiến hành rà soát, đình hoãn, giãn tiến độ 907 dự án với tổng số vốn là 39.212,2 tỷ đồng, bằng 10,7% kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm, trong đó phần lớn các dự án đình hoãn là đầu tư vào trụ sở, văn phòng, mua sắm trang thiết bị không trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh chính, dự án khởi công năm 2011 nhưng chưa đủ điều kiện đầu tư.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho rằng cần đôn đốc khẩn trương hơn nữa trong việc rà soát, cắt giảm vốn đầu tư theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2011 đã được thông qua, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư, tránh lãng phí.

Cùng với cắt giảm đầu tư công, đến nay, các bộ, ngành và địa phương đã cắt giảm 10% chi thường xuyên với số tiền trên 3.850 tỷ đồng, đồng thời tăng cường kiểm soát chi, phấn đấu giảm bội chi xuống dưới 5% GDP. Khoản cắt giảm chi thường xuyên sẽ được đầu tư cho an sinh xã hội.

Năm 2011, Chính phủ sẽ quyết liệt cắt giảm đầu tư công với tổng vốn cắt giảm lên tới 80.550 tỷ đồng, bằng 9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2011.

Đây là một trong những giải pháp nhằm tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô được đề ra trong Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đang được các bộ, ngành và địa phương triển khai mạnh mẽ.

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất