Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023

(ĐTTCO)-Trong khuôn khổ chương trình “Tết Việt - Tết Phố 2023,” chiều 8/1, tại Phố cổ Hà Nội đã diễn ra các nghi lễ truyền thống như rước, dâng lễ cửa Đình; Lễ cáo yết Thành hoàng và cúng Tổ nghề...
Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 1

Đoàn rước dâng lễ cửa Đình từ Ngôi nhà di sản (87 Mã Mây) đi qua một số tuyến phố và dâng lễ tại đình Kim Ngân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 2

Biểu diễn điệu múa "Con đĩ đánh bồng". (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 3

Biểu diễn hát Xoan của đoàn nghệ nhân phường An Thái (Phú Thọ). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 4
Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 5

Lễ dựng cây nêu ngày Tết tại đình Kim Ngân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 6

Lễ cáo yết Thành hoàng và cúng Tổ nghề được thực hiện tại đình Kim Ngân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 7

Lễ dựng cây nêu ngày Tết tại đình Kim Ngân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 8
Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 9
Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 10
Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 11
Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 12
Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 13
Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 14
Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 15

Đoàn rước dâng lễ cửa Đình từ Ngôi nhà di sản (87 Mã Mây) đi qua một số tuyến phố và dâng lễ tại đình Kim Ngân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 16

Lễ cáo yết Thành hoàng và cúng Tổ nghề được thực hiện tại đình Kim Ngân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 17

Đoàn rước dâng lễ cửa Đình từ Ngôi nhà di sản (87 Mã Mây) đi qua một số tuyến phố và dâng lễ tại đình Kim Ngân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 18
Hà Nội rộn ràng không khí Tết Việt - Tết Phố 2023 ảnh 19

Lễ cáo yết Thành hoàng và cúng Tổ nghề được thực hiện tại đình Kim Ngân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

ĐỌC NHIỀU NHẤT