Hà Nội chuẩn bị giải phóng mặt bằng, cải tạo xung quanh di tích đền Bà Kiệu

(ĐTTCO)- Đền Bà Kiệu - di tích lịch sử cấp quốc gia - chuẩn bị tiến hành giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ công tác cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung quan di tích.
Hà Nội chuẩn bị giải phóng mặt bằng, cải tạo xung quanh di tích đền Bà Kiệu

Di tích đền Bà Kiệu tọa lạc tại vị trí số 59 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Trước kia gọi là Huyền Chân Từ, trong đền còn có bức hoành phi viết bằng chữ Hán đề tên Thiên Tiên Điện. Theo bia Trùng tu Huyền Chân Từ bi ký dựng vào năm Tự Đức 19 (1866) thì đền Huyền Chân nguyên thuộc đất huyện Thọ Xương và được xây dựng từ đời Lê Trung Hưng.

Đền Bà Kiệu đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia tại Quyết định số 226-VH-QĐ ngày 05/02/1994 và là một di tích đạo Mẫu quý giá của Thủ đô và cả nước.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích, ngày 23/9/2021, HĐND Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

Ngày 06/7/2022, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022, dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 22/8/2022, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3004/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàn Kiếm.

Ngày 04/11/2022, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4296/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án GPMB, cải tạo hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh di tích đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm.

Theo đó Dự án GPMB, cải tạo hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm là dự án thuộc nhóm B có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2024.

Ông Nguyễn Anh  Quân, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, mục tiêu đầu tư xây dựng giải phóng mặt bằng di chuyển các hộ dân, tổ chức ra khỏi khu vực khoanh vùng bảo vệ I của di tích đền Bà Kiệu, hoàn trả lại không gian cảnh quan nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa – lịch sử của di tích, phục vụ tốt hơn nhu cầu tín ngưỡng, tham quan du lịch của người dân Thủ đô và cả nước.

Quận Hoàn Kiếm được UBND thành phố giao GPMB phần diện tích đất do các hộ dân và tổ chức đang sử dụng khoảng 250m2, lát đá để cải tạo hạ tầng kỹ thuật phần diện tích đã giải phóng mặt bằng.

UBND quận Hoàn Kiếm chủ đầu tư thực hiện dự án, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác, hợp pháp trong quá trình triển khai, nội dung dự án sẽ công khai để tạo sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân có liên quan và triển khai các bước tiếp theo trong công tác GPMB theo đúng quy định.

Các tin, bài viết khác

ĐỌC NHIỀU NHẤT