Thành lập Công ty mẹ của TCT phát điện

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa ký các Quyết định thành lập Công ty mẹ của các Tổng công ty phát điện 1, 2, 3.

Thành lập Công ty mẹ của TCT phát điện ảnh 1
Cửa nhận nước Thủy điện Đa Mi.

Quyết định 3023/QĐ-BCT quy định thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 1 (EVN Genco 1) trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Uông Bí và 14 đơn vị thành viên.

Hiện tại, EVN Genco 1 đang quản lý 7 dự án nguồn.

Quyết định 3024/QĐ-BCT quy định thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 2 (EVN Genco 2) trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ và 12 đơn vị thành viên.

Hiện Genco 2 đang quản lý 8 dự án nguồn.

Theo quyết định 3025/QĐ-BCT, Công ty mẹ - Tổng công ty phát  điện 3 (EVN Genco 3) được thành lập trên cơ sở  tổ chức, sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ và 11 đơn vị thành viên.

Hiện tại, Genco 3 đang quản lý 8 dự án nguồn.

Cũng theo các quyết định trên, công ty mẹ của các Genco 1, 2, 3 là công ty TNHH một thành viên, do EVN sở  hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trực thuộc EVN.

Ngoài ra, các Quyết định này còn quy định chi tiết các vấn đề về ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ, cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất