Sẽ công bố tên nợ thuế kéo dài

Cục thuế Hà Nội thông báo sẽ thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để thu hồi nợ đọng thuế trong thời gian cuối năm. Trong số đó, với những hiện tượng chây ỳ, cơ quan chức năng sẽ thông báo tên người nộp thuế lên các phương tiện truyền thông đại chúng hay trực tiếp trích tiền từ tài khoản của người nợ thuế.

Sẽ công bố tên nợ thuế kéo dài ảnh 1

Theo báo cáo của Cục thuế Hà Nội, trong những năm gần đây, do nhiều yếu tố khách quan nên số nợ đọng thuế trên địa bàn Hà Nội vẫn gia tăng.

Nguyên nhân của tình trạng này, cơ quan thuế cho rằng chủ yếu là do trách nhiệm và nghĩa vụ của người nộp thuế chưa cao, thiếu tự giác. Ngoài ra, số bộ phận không nhỏ còn chây ỳ, dây dưa, chiếm dụng tiền thuế hay thậm chí do lợi dụng tỷ lệ phạt chậm nộp thuế trên ngày thấp (0,05% ngày), có giai đoạn thấp hơn lãi suất vay ngân hàng.

Có trường hợp, những đơn vị dựa vào các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, khi hết thời hạn được gia hạn nhưng vẫn không việc thực hiện kê khai nộp thuế.

Trước tình trạng này, Cục thuế Hà Nội cho biết, trong thời gian tới sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, đặc biệt tăng cường công tác quản lý nợ và cơ cấu nợ nhằm không chế số thuế nợ chiếm tỷ trọng dưới 5% so tổng số thu (trừ dầu, tiền sử dụng đất).

Trước hết, cơ quan chức năng sẽ tăng cường chỉ đạo, giao chỉ tiêu thu nợ hàng tháng đến từng bộ phận, từng cán bộ thuế, giám sát việc kê khai thuế hạn chế thấp nhất các khoản nợ mới phát sinh.

Mặt khác, Cục thuế Hà Nội sẽ phân loại nợ, phân tích số nợ thực tế; đánh giá tính chất, mức độ, nguyên nhân nợ của từng người nộp thuế, nhất là khối xây dựng cơ bản liên quan đến vốn ngân sách. Từ đó, cơ quan sẽ đối chiếu, điều chỉnh ngay số nợ sai sót do nhầm mục, tiểu mục để tránh nợ sai, nợ ảo.

Đặc biệt, Cục thuế Hà Nội cho biết sẽ áp dụng giải pháp ban hành 100% thông báo nộp tiền nợ thuế, tiền phạt chậm nộp số thuế nợ đến từng người và trích tiền từ tài khoản của người nợ thuế.

Với những trường hợp cố tình chiếm dụng tiền thuế và các khoản thu liên quan đến đất, Cục sẽ  phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện cơ cấu nợ.

Thậm chí, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng thông báo những người nộp thuế cố tình dây dưa nợ thuế, nợ thuế lớn, thời gian nợ thuế kéo dài.

Ngoài ra, ban chỉ đạo các cấp tiếp tục thực hiện các biện pháp đôn đốc thu; thành lập thêm các đoàn kiểm tra đốc thu và kết hợp với kiểm tra kê khai thuế, kiểm tra sổ sách kế toán nhằm phát hiện, khai thác thêm nguồn thu.

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất