Lợi nhuận Kido tăng 47% sau tái cấu trúc

(ĐTTCO) - Hoạt động tái cấu trúc hiệu quả đã giúp cho CTCP Tập đoàn Kido (KDC) đạt mức tăng trưởng lợi nhuận lên đến 47,4% trong năm 2020.

Lợi nhuận Kido tăng 47% sau tái cấu trúc

Cụ thể, KDC đã chủ động nguồn cung hàng hóa, điều chỉnh và lên kế hoạch sản xuất phù hợp để đáp ứng nhu cầu hàng hóa của người tiêu dùng tại từng khu vực.
Thông qua việc tối ưu hóa hệ thống kênh phân phối, KDC đã tăng cường 15 kho trung chuyển khắp cả nước, nâng cao năng lực của gần 300 nhà phân phối (bao gồm cả ngành lạnh và ngành khô), phân bổ hàng hóa hiệu quả thông qua 450.000 điểm bán ngành hàng khô và 120.000 điểm bán ngành hàng lạnh trên toàn quốc. 
Kết quả của hoạt động tái cấu trúc của KDC được thể hiện qua doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020.
Cụ thể, doanh thu thuần năm 2020 đạt 8.322 tỷ đồng (hoàn thành 101,1% kế hoạch năm), lợi nhuận trước thuế đạt 418 tỷ đồng (tăng 47,4% và hoàn thành 126,6% kế hoạch năm).


Hải Hồ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất