Giảm hơn 1.200 người ở vị trí lãnh đạo, tiết kiệm gần 100 tỷ đồng

(ĐTTCO) - Thực hiện tinh giảm biên chế trong ngành y tế ở vị trí lãnh đạo đã giảm khoảng 1.260 người, tương ứng giảm chi khoảng 90,7 tỷ đồng/năm. Đối với biên chế hành chính giảm khoảng 2.140, tương ứng giảm khoảng 154 tỷ đồng/năm

Chiều 24-7, tại hội nghị công tác tổ chức cán bộ ngành y tế năm 2019 diễn ra ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong năm qua, hệ thống tổ chức bộ máy ngành y tế từ tuyến trung ương đến địa phương đã được xây dựng thống nhất, hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hoạt động ổn định, tính hiệu lực hiệu quả cao.

Đặc biệt, ngành y tế đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính. Đẩy mạnh việc giao tự chủ kinh phí chi thường xuyên cho các bệnh viện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Qua đó, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước gần 3.000 tỷ đồng/năm đối với tuyến trung ương và gần 15.000 tỷ đồng đối với hệ thống y tế địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho biết, Bộ Y tế sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Đến nay, tỷ lệ bao phủ đạt gần 89% dân số. Đồng thời củng cố và phát triển mạng lưới y tế, xây dựng mô hình điểm tại 26 trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình để tiến tới nhân rộng toàn quốc.

Giảm hơn 1.200 người ở vị trí lãnh đạo ngành y tế, tiết kiệm gần 100 tỷ đồng ảnh 1Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị

Liên quan tới công tác tinh giảm biên chế, TS Phạm Văn Tác - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, Thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 - NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, toàn ngành y tế đã tích cực triển khai thực hiện việc kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu tổ chức xây dựng bộ máy.

Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc. Theo đó, ngành y tế đã triển khai thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế từ năm 2016 cho tới nay, mỗi năm giảm 1,6 đến 2%, đến năm 2021 đạt tỷ lệ giảm 10% biên chế so với năm 2015. Bộ Y tế đã sắp xếp các phòng trong các vụ, cục, giảm từ 94 phòng xuống còn 59 phòng và giảm khoảng 105 lãnh đạo cấp phòng.

Giảm hơn 1.200 người ở vị trí lãnh đạo ngành y tế, tiết kiệm gần 100 tỷ đồng ảnh 2Nhiều bệnh viện tự chủ kinh phí, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Đối với hệ thống y tế tuyến tỉnh, Bộ Y tế thực hiện mô hình Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập các trung tâm có chức năng tương đồng. Hiện nay đã có 266/315 đơn vị đã sáp nhập (53/63 tỉnh). Vị trí lãnh đạo giảm khoảng 1.260 người, tương ứng giảm chi khoảng 90,7 tỷ đồng/năm. Biên chế hành chính giảm khoảng 2.140, tương ứng giảm khoảng 154 tỷ đồng/năm.

TS Phạm Văn Tác cho biết thêm, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đã thực hiện cơ chế tự chủ kinh phí chi thường xuyên nên khoảng 35.000 biên chế không phải chi lương từ ngân sách nhà nước, giảm chi khoảng 2.520 tỷ đồng/năm.

NGUYỄN QUỐC

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất