Doanh thu Bảo Việt vượt 2 tỷ USD trong năm 2021

(ĐTTCO)-Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2021 (trước soát xét), theo đó Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 50.380 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2020. 

Doanh thu Bảo Việt vượt 2 tỷ USD trong năm 2021

Nhờ sớm đầu tư vào nền tảng công nghệ, củng cố nội lực, cũng như chính sách ứng phó linh hoạt trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, BVH đã đạt được những dấu ấn khả quan. Bảo Việt đã thích ứng với trạng thái bình thường mới, phát triển sản phẩm, kênh phân phối, dịch vụ khách hàng và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh, thể hiện vai trò doanh nghiệp dẫn đầu thị trường. 
BVH hiện là doanh nghiệp với quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt gần 170.000 tỷ đồng. Tổng doanh thu hợp nhất cả năm 2021 (trước soát xét) đạt 50.380 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2020; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.989 tỷ đồng, tăng trưởng 20,5% so với năm 2020. Bảo Việt dẫn đầu về thị phần trên cả thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Thái Ca

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất