Doanh nghiệp “sạch” được ưu tiên quá cảnh hải quan ASEAN

(ĐTTCO)-Đó là nội dung của Nghị định số 46/2020/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN (ACTS). 

Doanh nghiệp “sạch” được ưu tiên quá cảnh hải quan ASEAN

Nghị định quy định, doanh nghiệp (DN) quá cảnh được áp dụng chế độ ưu tiên khi thực hiện quá cảnh hàng hóa thông qua hệ thống ACTS, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam; có lượng tờ khai quá cảnh hải quan thông qua hệ thống ACTS tối thiểu bằng 60% tổng số tờ khai quá cảnh qua các nước ASEAN mà DN thực hiện trong 1 năm.
Chấp hành tốt pháp luật kiểm toán (báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập).
Có đầy đủ hồ sơ hải quan, sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác liên quan đến hàng hóa quá cảnh; DN không vi phạm pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế trong vòng 5 năm, không nợ quá hạn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt…

HÀN NI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất