Điện lực TPHCM phấn đấu ngầm hoá 50% lưới điện nội thành vào 2020

(ĐTTCO)-Nhằm hiện đại hóa ngành điện để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020, tỉ lệ ngầm hóa lưới điện trung thế đạt trên 35%, trong đó, khu vực các quận nội thành đạt trên 50%. Riêng khu vực Quận 1 và Quận 3 sẽ đạt 100%.

Điện lực TPHCM phấn đấu ngầm hoá 50% lưới điện nội thành vào 2020

Ngầm hóa lưới điện kết hợp nguồn hóa dây thông tin giai đoạn 2016-2020 là một chương trình quan trọng của Tổng công ty hưởng ứng chương trình mỹ quan đô thị của thành phố nhằm góp phần bảo đảm mỹ quan và an toàn cho người dân.

Khối lượng công việc được ngầm hóa theo chỉ tiêu của chương trình đề ra rất lớn đòi hỏi Tổng công ty và các đơn vị phải nỗ lực cao mới có thể hoàn thành theo tiến độ.

Cụ thể, phấn đấu ngầm hóa lưới điện giai đoạn 2016-2020 là 650 km với điện trung thế thế, 1.150 km lưới hạ thế, 11 km lưới điện 110 kV. Theo đó, khối lượng thực hiện ngầm hóa lưới điện bình quân hằng năm là 150 km lưới điện trung thế, 250 km lưới điện hạ thế năm 2016-2018; 100 km lưới điện trung thế, 200 km lưới điện hạ thế trong giai đoạn năm 2019-2020.

Đến năm 2020, tỉ lệ ngầm hóa lưới điện trung thế theo khối lượng quản lý của toàn Tổng công ty đạt tỉ lệ trên 35%, trong đó, khu vực các quận nội thành đạt trên 50%. Riêng khu vực quận 1 và quận 3 sẽ đạt 100%.

Để đạt được mục tiêu trên, hiện nay, Tổng công ty đã giao một đơn vị quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc Tổng công ty là Ban quản lý Dự án lưới điện phân phối TPHCM quản lý thực hiện các công trình ngầm hóa lưới điện phân phối.

Quy trình triển khai một công trình ngầm hóa lưới điện cũng thực hiện tương tự như một công trình đầu tư xây dựng bao gồm các bước như: Lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, lựa chọn các nhà thi công, nhà thầu cung cấp tư vấn giám sát đến giai đoạn thi công công trình, nghiệm thu đóng điện và cuối cùng là bàn giao công trình cho các công ty điện lực quản lý theo địa bàn.

Riêng đối với công trình ngầm hóa, Tổng công ty còn đưa ra còn một số quy định mang tính đặc thù. Ngay từ trong quá trình lập dự án, các vị trí lắp đặt thiết bị như tủ RMU, tủ điện phân phối hạ thế, trạm biến thế đều được lấy ý kiến thỏa thuận với chính quyền địa phương cấp xã-phường và đặc biệt tham vấn công cộng tại tất cả các vị trí lắp đặt thiết bị điện. Cán bộ ngành điện sẽ giải thích cụ thể về lợi ích của công trình đối với việc nâng cao an toàn tin cậy lưới điện cũng như góp phần xây dựng mỹ quan đô thị để tạo sự đồng thuận của hộ dân từ đó tạo điều kiện thi công công trình.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối sẽ phối hợp với các nhà mạng viễn thông Viettel, FPT, VNPT, SCTV để tổ chức đấu thầu chung gói thầu thi công đào đường san lấp mặt đường và kéo ống để cùng xin phép xây dựng và thi công đồng thời nhằm tránh được đào đường, san lấp nhiều lần ảnh hưởng đến giao thông và đi lại của người dân.

Kết quả khối lượng công tác ngầm hoá đến thời điểm hiện nay cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tính từ năm 2016 đến hết quý II/2019, Tổng công ty đã ngầm hóa được 538 km dưới trung thuế và  917 km lưới điện hạ thế (đạt 80,8% so với kế hoạch đề ra); 34,5 km lưới điện 110 kV (đạt 313,6% so với chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020).

Ước tính khối lượng thực hiện đến hết năm 2019 sẽ hoàn tất hạ ngầm 647 km trung thế, 1.154 km hạ thế đưa tỉ lệ ngầm hóa và lưới điện trung thế toàn Thành phố đạt gần 40%, khu vực nội thành đạt tỉ lệ 53%, riêng khu vực Quận 1 và Quận 3 đạt hơn 99%.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất