Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới

(ĐTTCO) - Nhằm ghi lại những dấu ấn nổi bật và những đóng góp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh (23-11-1922 - 23-11-2022), Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ).
Cuốn sách tuyển chọn các tài liệu lưu trữ phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao.

Các bài viết, bài phát biểu, thư, điện... của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thể hiện rõ tư duy đổi mới cùng những quyết định lớn, những ý kiến chỉ đạo của ông đối với tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, lực lượng xã hội, bao quát hầu như mọi vấn đề cấp thiết của đất nước, phản ánh tầm nhìn chiến lược, tư duy nhạy bén của ông nhằm khơi dậy và phát huy tiềm lực, khả năng của các vùng, miền chung sức, đồng lòng tiến hành công cuộc đổi mới thắng lợi.

Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới ảnh 1

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tên thật là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, là một người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Ông là một tấm gương mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng, có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước. Với tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo, với quyết tâm đổi mới, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tác phong sâu sát, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn tìm tòi, trăn trở, bám sát thực tiễn cách mạng, ông đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức đường lối đổi mới.

86 năm cuộc đời, trải qua gần 70 năm cống hiến cho Đảng, cho cách mạng, cuộc đời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt gắn liền với những chặng đường đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ, song rất đỗi hào hùng, vẻ vang của Đảng, đất nước và dân tộc ta. Dù đảm nhiệm vị trí nào, giữ cương vị công tác nào, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập nhiều công lớn, để lại những dấu ấn đậm nét về phong cách của một người lãnh đạo luôn hết lòng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, ông được đánh giá là một trong những người đi đầu trong công cuộc đổi mới đất nước. Với tài năng, đức độ của mình, ông đã trở thành một tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo. 

Những thông tin, tư liệu quý về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, phong cách làm việc, lãnh đạo cùng những đóng góp to lớn của ông đã được phác họa lại trong hơn 800 trang sách. Nội dung gồm 3 phần, được sắp xếp theo trình tự thời gian, phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo về con đường xây dựng và phát triển đất nước, những thay đổi có tính bước ngoặt, đột phá, đem lại những thắng lợi lớn đối với cách mạng Việt Nam. Phần I: Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực kinh tế. Phần II: Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Phần III: Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong hoạt động ngoại giao.

Cuốn sách là sự tri ân của các thế hệ hiện nay đối với công lao, đóng góp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tư duy đổi mới, sáng tạo của thế hệ trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay; giúp các nhà lãnh đạo, quản lý đúc rút kinh nghiệm, vận dụng vào quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, góp công sức của mình cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh.