Công bố Kết luận thanh tra trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

(ĐTTCO) - Bộ Công Thương vừa công bố “Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của một số thương nhân kinh doanh xăng dầu” (Kết luận số 8146/KL-BCT ngày 19/12/2022).
Bộ Công Thương cho rằng vi phạm của các thương nhân đầu mối xăng dầu có trách nhiệm của cơ quan quản lý. (Ảnh: Vietnamnet)
Bộ Công Thương cho rằng vi phạm của các thương nhân đầu mối xăng dầu có trách nhiệm của cơ quan quản lý. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo đó, cùng với việc chỉ ra các vi phạm của doanh nghiệp, trong Kết luận 42 trang cũng đã nêu rõ "có hành vi vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng dầu".

Qua công tác kiểm tra hồ sơ cấp phép, kiểm tra thực tế tại đơn vị trước khi cấp phép của một số thương nhân đầu mối, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đã phát hiện hành vi vi phạm hành chính, việc chưa đáp ứng điều kiện để cấp Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng, dầu nhưng không chuyển hồ sơ và kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Một số Vụ, Cục thuộc Bộ Công Thương với vai trò cơ quan tham mưu đã chưa tham mưu đầy đủ với lãnh đạo Bộ để thực hiện chức năng hướng dẫn thực hiện hoạt động kinh doanh, phân phối xăng dầu, kiểm tra, giám sát thương nhân tuân thủ các điều kiện và các quy định liên quan tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu...

Đây là một phần nguyên nhân dẫn đến việc các Sở Công thương, Thương nhân kinh doanh xăng dầu tổ chức thực hiện chưa đồng bộ, thống nhất.