TTC Land đặt mục tiêu doanh thu 1.500 tỷ đồng trong năm 2021

(ĐTTCO)- CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, SCR - HOSE) vừa  họp ĐHCĐ thường niên tài chính năm 2020 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần 1.502 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 230 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 64% và 12% so với năm trước. 

TTC Land đặt mục tiêu doanh thu 1.500 tỷ đồng trong năm 2021

Đây cũng là năm đầu tiên trong chiến lược phát triển 5 năm tới giai đoạn 2021-2025 đã được báo cáo trong Đại hội lần này.
Theo đó, doanh thu thuần sẽ tăng gần 4 lần từ mức 918 tỷ đồng năm 2020 lên mức 3.620 tỷ đồng năm 2025, và lợi nhuận trước thuế sẽ tăng hơn 5 lần từ mức 205 tỷ đồng năm 2020 lên mức 1.054 tỷ đồng năm 2025. 
Trong giai đoạn 2021-2023, công ty sẽ bàn giao và ghi nhận doanh thu lợi nhuận chủ yếu từ các dự án Carillon 7, Panomax, Charmington Iris, Charmington Tân Sơn Nhất… và giai đoạn 2024-2025 sẽ đến từ các dự án tại quận 5, Củ Chi cũng như các dự án mới sẽ M&A tại khu vực Đồng Nai, Phú Quốc... 
Theo báo cáo, trong quý I-2021, doanh thu thuần hợp nhất dự kiến đạt 50 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 38 tỷ đồng. Đặc biệt, dự kiến kết quả kinh doanh Quý II sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc với doanh thu thuần dự kiến đạt 750 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 163 tỷ đồng qua việc ghi nhận từ Dự án Carillon 7 và Dự án Bình Chánh.
Như vậy lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt hơn 800 tỷ đồng, tương ứng với 53% kế hoạch đang được trình ĐHĐCĐ thường niên và cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2020. 
Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng dự kiến đạt hơn 200 tỷ đồng, hoàn thành hơn 87% kế hoạch cả năm, và cao hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Bình Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất