Thông tin đầu tư ngày 4-12

(ĐTTCO) - CTCP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS) thông qua phương án phát hành 14,9 triệu CP để trả cổ tức còn lại của năm 2010 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 15% và chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%.

Thông tin đầu tư ngày 4-12

SJS sắp trả cổ tức 25%
(ĐTTCO) - CTCP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS) thông qua phương án phát hành 14,9 triệu CP để trả cổ tức còn lại của năm 2010 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 15% và chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Sau phát hành, SJS sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.148 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh năm 2016, công ty đạt doanh thu 514 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế cũng giảm 20%, còn gần 180 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2017, doanh thu ghi nhận đạt 44,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 35,9 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2016 (lãi sau thuế 166,7 tỷ đồng).
DMC: Abbott nắm 51,69% vốn
(ĐTTCO) - CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC) thông báo, cổ đông lớn CFR International SpA đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 17,95 triệu CP DMC, tương đương 51,69% vốn điều lệ, cho Tập đoàn Abbott từ ngày 5-12 đến 20-12 với lý do: CFR bị giải thể và Tập đoàn Abbott là công ty mẹ. Về cơ cấu cổ đông, ngoài CFR, DMC còn có cổ đông lớn khác TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với tỷ lệ sở hữu 34,71% vốn điều lệ. SCIC cũng dự định sẽ hoàn tất bán phần vốn này vào ngày 25-12 tới. Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018-2020, DMC đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%. Trong đó, doanh thu năm 2018 dự kiến 1.550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng.
COM chốt ngày chia cổ tức 20%
(ĐTTCO) - CTCP Vật tư-Xăng dầu (COM) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 14-12 tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% dự kiến vào cuối tháng 12-2017. Với khoảng 14,1 triệu CP đang lưu hành, COM sẽ phải chi 28,2 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Cổ tức đợt 1 được COM chia hồi tháng 9-2017 cũng bằng tiền mặt nhưng với tỷ lệ 10%. Lũy kế 9 tháng, COM ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ lên 75 tỷ đồng; nâng mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối tháng 9-2017 lên 95,7 tỷ đồng.
CBS chia cổ tức 52%
(ĐTTCO) - CTCP Mía đường Cao Bằng (CBS) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 11-12 chia cổ tức niên độ 2016-2017 bằng CP tỷ lệ 40% và bằng tiền mặt tỷ lệ 12% kể từ ngày 16-1. Với 2,52 triệu CP đang lưu hành, CBS sẽ chi hơn 3 tỷ đồng cho đợt cổ tức này; đồng thời phát hành 1 triệu CP mới để tăng vốn điều lệ từ 25,2 tỷ đồng lên 35,2 tỷ đồng. CBS giao dịch trên UPCoM kể từ ngày 20-6 với giá tham chiếu 22.000 đồng/CP. Kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2017-2018 (từ ngày 1-7-2017 đến 30-6-2018), CBS đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 234,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 6,4 tỷ đồng; chia cổ tức ở mức 8%.
NTP không thông qua việc nới room lên 100%
(ĐTTCO) - CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) vừa tổ chức ĐHCĐ bất thường 2017 để quyết định 3 nội dung, trong đó có việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của NĐTNN (room) lên 100% và rút 2 ngành nghề kinh doanh có điều kiện (vận tải và bất động sản) để thực hiện việc nới room. Theo kết quả biểu quyết, 53,65% cổ đông không tán thành đề nghị nới room lên 100%. Như vậy, NTP sẽ tiếp tục kinh doanh 2 ngành nghề có điều kiện gắn với tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài là kinh doanh bất động sản và vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đỗ Doãn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất