Thông tin đầu tư ngày 16-4

(ĐTTCO) - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) thông báo sẽ phát hành 17 triệu CP chào bán cho cổ đông hiện hữu trong tháng 5-2018 với giá 14.000 đồng/CP nhằm huy động nguồn tiền.

Thông tin đầu tư ngày 16-4

HAH chào bán CP giá 14.000 đồng
(ĐTTCO) - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) thông báo sẽ phát hành 17 triệu CP chào bán cho cổ đông hiện hữu trong tháng 5-2018 với giá 14.000 đồng/CP nhằm huy động nguồn tiền thực hiện dự án xây dựng kho bãi container tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Hải An, Hải Phòng) với tổng vốn đầu tư 212,6 và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 24,9 tỷ đồng. Năm 2018, HAH đặt mục tiêu doanh thu 820,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 143,2 tỷ đồng. Ngày 3-5 tới, HAH sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 dự kiến vào tháng 6-2018.
CAV: GEX muốn tăng sở hữu lên 100%
(ĐTTCO) - CTCP Dây cáp điện Việt Nam - Cadivi (CAV) công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2018 dự kiến ngày 18-4 tới, trong đó đáng chú ý là nội dung TCTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX) muốn tăng tỷ lệ sở hữu từ 79,76% vốn lên tối đa 100% vốn thông qua 1 Công ty con TNHH MTV Thiết bị điện Gelex. Nếu điều này xảy ra, CAV sẽ không đáp ứng đủ điều kiện niêm yết sàn HOSE bởi không có đủ tối thiểu 20% CP có quyền biểu quyết do ít nhất 300 cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ. Về kinh doanh, năm nay CAV đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 8.209 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 455 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 20% và 11%, chia cổ tức dự kiến 35%. 
SBT phát hành 450 tỷ đồng trái phiếu
(ĐTTCO) - CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) công bố phát hành riêng lẻ tối đa 450 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu cho dưới 100 NĐT trong năm 2018 nhằm huy động nguồn tiền sử dụng vào việc tăng quy mô vốn hoạt động. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm kể từ thời điểm phát hành. Theo BCTC hợp nhất giữa niên độ 2017-2018 kết thúc ngày 31-12-2017, SBT có 6.243 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và lãi sau thuế lũy kế 639 tỷ đồng trên vốn điều lệ 5.570 tỷ đồng. 
SAF chia cổ tức 30%
(ĐTTCO) - CTCP Lương thực thực phẩm Safoco (SAF) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 24-4 chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30% kể từ ngày 11-5. Với hơn 7,9 triệu CP đang niêm yết và lưu hành, SAF sẽ chi khoảng 23,7 tỷ đồng cho đợt cổ tức đợt này. Năm 2017, SAF công bố đạt doanh thu thuần 931 tỷ đồng, tăng trưởng 6% và vượt kế hoạch 31 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 10% và vượt chỉ tiêu kế hoạch 9%, đạt 32,9 tỷ đồng.
VDP dự kiến lãi trước thuế 63 tỷ đồng
(ĐTTCO) - ĐHCĐ CTCP Dược phẩm Trung ương Vidapha (VDP) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 477 tỷ đồng, tăng 3%; lợi nhuận trước thuế 63 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2017; cổ tức 18-20%. Tổng mức đầu tư cho năm 2018 của VDP dự kiến 30 tỷ đồng, trong đó tiếp tục đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của Nhà máy GMP-WHO tại Bình Dương theo hướng tự động hóa. VDP có kế hoạch mở rộng chi nhánh tại phía Đông và Tây Nam bộ nhằm thâm nhập sâu hơn thị trường miền Nam.

Đỗ Doãn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ảnh minh họa.

Lãnh đạo “xả hàng” cổ phiếu - Chuyện Tây, chuyện ta

(ĐTTCO) - Việc ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC đã bán 74,8 triệu cổ phiếu (CP) FLC hôm 10-1 nhưng không công bố thông tin trước giao dịch theo đúng quy định, đã tạo ra mối quan tâm lớn của giới đầu tư CP.