Nới và siết niêm yết tại HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa ban hành quy chế niêm yết mới với hàng loạt thay đổi quan trọng nhằm phù hợp với lộ trình phát triển của TTCK trong tương lai.

Trong 2 năm 2012 và 2013, một loạt văn bản pháp quy hướng dẫn Luật Chứng khoán được ban hành để điều chỉnh hoạt động của các chủ thể và đối tượng liên quan trên TTCK như công ty niêm yết, CTCK, công ty quản lý quỹ, các NĐT, cổ đông. Các văn bản này bao gồm: Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thông tư 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty, Thông tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn một sốtrường hợp phát hành thêm và mua/bán CP, Thông tư 73/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Trên cơ sở này, HOSE đã xây dựng quy chế niêm yết mới  liên quan đến việc xử lý vi phạm đối với CK rơi vào diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt. Theo đó, CK thuộc diện cảnh báo bổ sung thêm trường hợp vốn điều lệ giảm xuống dưới 120 tỷ đồng theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất và trường hợp công ty phát sinh lỗ lũy kế, đồng thời thay đổi một số tiêu chí về mặt thời gian cho phù hợp hơn. Thí dụ, CP không có giao dịch trong vòng 6 tháng thay vì trước kia là 90 ngày, tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ 3 tháng trở lên thay vì trước đây khi phát hiện ngừng sản xuất kinh doanh là đưa vào cảnh báo ngay.

Hiện trên HOSE có 10 CP đang thuộc diện CK bị kiểm soát. Sau khi quy chế niêm yết mới chính thức ban hành, có 2 CP chuyển sang diện kiểm soát đặc biệt là STT, SGT. 8 CP tiếp tục duy trì ở diện kiểm soát là MHC, DTT, NVT, SJS, HAX, DRH, VID, PXM. Các CP này sẽ được giao dịch bình thường với ký hiệu CK bị kiểm soát.

Đối với CK thuộc diện kiểm soát, quy chế niêm yết mới có bổ sung trường hợp lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại báo cáo tài chính bán niên soát xét gần nhất, đồng thời chỉnh sửa các quy định khác cho phù hợp với sự thay đổi của diện cảnh báo nêu trên. Đặc biệt, hình thức chế tài đối với CP thuộc diện kiểm soát cũng có sự thay đổi.

Trước đây CP thuộc diện kiểm soát chỉ được giao dịch 15 phút trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa, do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tính thanh khoản của CP. Để giải quyết bất cập này, quy chế niêm yết mới đã phân ra 2 trường hợp là CK bị kiểm soát và CK bị kiểm soát đặc biệt.

CK bị kiểm soát khi công ty rơi vào các tiêu chí do kinh doanh thua lỗ, bị ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Những tiêu chí này đôi khi chịu sự tác động khách quan của tình hình kinh tế khó khăn, hoặc gặp rủi ro trong kinh doanh và công ty không hoàn toàn chủ động xử lý được. Do đó, các trường hợp này sẽ không bị hạn chế về thời gian giao dịch mà HOSE sẽ thực hiện tạm ngừng giao dịch đối với CK đó để công ty niêm yết thực hiện công bố thông tin. Sau khi công bố thông tin theo yêu cầu của HOSE, CK sẽ được giao dịch trở lại với ký hiệu CK bị kiểm soát.

Với CK bị kiểm soát đặc biệt khi công ty vi phạm các quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo hoặc trong trường hợp HOSE xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các NĐT. Trong trường hợp này CK sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch.

Cụ thể, chỉ được giao dịch vào phiên buổi chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Công bố thông tin là trách nhiệm quan trọng của tổ chức niêm yết đối với cổ đông và NĐT, nên tổ chức niêm yết cần có ý thức khi thực hiện công bố thông tin. Đó chính là lý do dẫn đến sự khác biệt về biện pháp chế tài đối với CK bị kiểm soát đặc biệt so với CK thuộc diện kiểm soát. Vì vậy, khi công ty niêm yết vi phạm nghiêm trọng quy định về công bố thông tin cần phải có chế tài cao hơn.

Liên quan đến việc xử lý vi phạm đối với các công ty được cấp quyết định niêm yết trước khi Nghị định 58/2012/NĐ-CP có hiệu lực, quy chế niêm yết mới ban hành nếu chưa đáp ứng điều kiện niêm yết về vốn điều lệ (120 tỷ đồng) hoặc về cơ cấu cổ đông (tối thiểu 20% CP có quyền biểu quyết do ít nhất 300 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành CTCP theo quy định của Thủ tướng Chính phủ) sẽ không bị điều chỉnh bởi các quy định về cảnh báo, kiểm soát và hủy niêm yết tương ứng với các tiêu chí này.

Hải Hồ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ảnh minh họa.

Lãnh đạo “xả hàng” cổ phiếu - Chuyện Tây, chuyện ta

(ĐTTCO) - Việc ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC đã bán 74,8 triệu cổ phiếu (CP) FLC hôm 10-1 nhưng không công bố thông tin trước giao dịch theo đúng quy định, đã tạo ra mối quan tâm lớn của giới đầu tư CP.