Huy động trái phiếu chính phủ đạt 1,47 triệu tỷ đồng

(ĐTTCO) - Theo  HNX, 11 năm sau vận hành (2006-2017), hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều phương diện, từ tăng trưởng quy mô đấu thầu, đa dạng hóa sản phẩm, chuyên nghiệp hóa hệ thống thành viên đến hiện đại hóa hạ tầng công nghệ.

Huy động trái phiếu chính phủ đạt 1,47 triệu tỷ đồng

Cụ thể, từ năm 2006 đến tháng 8-2017, tổng khối lượng gọi vốn qua kênh đấu thầu đạt 2,3 triệu tỷ đồng, tổng khối lượng vốn huy động được đạt 1,47 triệu tỷ đồng, đạt tỷ trọng 64%. Khối lượng vốn huy động thành công tăng trưởng mạnh hàng năm, với mức tăng trưởng bình quân đạt 160%/năm.
Chi phí vay vốn cho Chính phủ ngày càng giảm do lãi suất huy động vốn qua đấu thầu giảm dần theo thời gian và thường thấp hơn từ 0,8-1,5%/năm so với lãi suất huy động của ngân hàng. Điểm đáng chú ý, kỳ hạn phát hành bình quân tăng lên 10 năm so với năm 2013. Kỳ hạn phát hành bình quân qua các năm kể từ 2014 đến nay tăng trưởng ấn tượng.
Từ năm 2013 đến 2017, kỳ hạn phát hành bình quân của trái phiếu Kho bạc Nhà nước đã tăng lên tới hơn 10 năm. Điều này rất có ý nghĩa trong việc làm giảm áp lực trả nợ của ngân sách những năm tiếp theo, đồng thời tạo nguồn vốn ổn định cho các dự án đầu tư dài hạn. 


Ng.Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất