HĐQT Masan phê chuẩn việc mua lại 10% cổ phần đang lưu hành

(ĐTTCO) – CTCP Tập đoàn Masan (MSN), công bố việc HĐQT chuẩn mua lại tối đa 10% tổng số cổ phần phổ thông đã được chào bán của công ty, tùy theo điều kiện thị trường.

HĐQT Masan phê chuẩn việc mua lại 10% cổ phần đang lưu hành

Masan cho biết việc mua lại cổ phiếu sẽ là cách tối ưu để sử dụng lượng tiền mặt Công ty hiện có và phản ánh niềm tin của Masan vào chiến lược và dự báo tài chính của Công ty. Kế hoạch mua lại cổ phiếu sẽ được tiến hành dựa trên quy chế tài chính của Công ty về phân bổ vốn và tối ưu hóa bảng cân đối kế toán.
Việc mua lại cổ phiếu cho thấy cam kết của Masan trong việc đồng hành và phục vụ lợi ích của các cổ đông Công ty. Việc mua lại sẽ một mặt tạo thanh khoản cho cổ đông, mặt khác các cổ đông còn lại có thể hưởng lợi từ tầm nhìn chiến lược trong thời hạn 3 năm như đã được công bố trong thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.
Cùng với việc mua lại cổ phiếu phổ thông đợt này (trước đó Công ty đã mua lại hơn 9 triệu cổ phiếu vào tháng 10-2016), hoàn trả các khoản vay có lãi suất cao, sở hữu lượng tiền mặt lớn để sẵn sàng tăng thêm tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên, Masan đặt mục tiêu cải thiện tỷ lệ lợi nhuận trên vốn sở hữu trong khi vẫn đảm bảo quy chế tài chính và xây dựng bảng cân đối tài chính lành mạnh.

M.Trâm

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất