EVF đưa 250 triệu cổ phiếu lên sàn UpCoM

(ĐTTCO)-Ngày 7/8, Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực đã đưa 250 triệu cổ phiếu (mã EVF) lên giao dịch trên sàn UpCoM với giá tham chiếu ngày đầu giao dịch 12.200 đồng/cổ phiếu. 

EVF đưa 250 triệu cổ phiếu lên sàn UpCoM

Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực thành lập từ năm 2008, là công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng. 

Tài chính cổ phần Điện Lực hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc EVN và các đơn vị thành viên đồng thời cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính chuyên nghiệp. 

Đặc thù hoạt động của Công ty như một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tổng thu nhập (70% năm 2016 và 69,5% năm 2017). 

Ngoài ra, các thu nhập khác đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ cũng khá ổn định (8,7% năm 2016 và 10,6% năm 2017), bao gồm các hoạt động quản lý ủy thác và cho vay lại. Ngoài ra ở hoạt động thu xếp vốn và tư vấn tài chính, Công ty đã tiếp cận và mở rộng dịch vụ đến các dự án có nhu cầu thuộc nhiều ngành nghề trong nền kinh tế.

Hiện, EVF đang thực hiện kiểm soát chi và cho vay lại tại một số dự án lớn (như Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 - giá trị cam kết tài trợ đạt 845,2 triệu USD, Thủy điện Trung Sơn và Đa Nhim mở rộng - giá trị cam kết tài trợ đạt 65 triệu USD)…. với tổng giá trị cam kết tài trợ trên 5 tỷ USD.

TTXVN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất