DN có vốn điều lệ trên 30 tỷ đồng mới được IPO

(ĐTTCO) - UBCKNN vừa tổ chức hội nghị phổ biến Luật CK số 54/2019/QH14 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2021. 

DN có vốn điều lệ trên 30 tỷ đồng mới được IPO

Một trong những quy định của Luật CK mới được giới đầu tư quan tâm là các sửa đổi về điều kiện chào bán CK lần đầu ra công chúng (IPO). Theo đó, nâng điều kiện về vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng, nhằm phù hợp với quy mô phát triển của DN và tương thích với điều kiện niêm yết hiện nay của HNX. 
Luật CK mới cũng nâng điều kiện về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ 1 năm liền trước ngày đăng ký chào bán lên thành 2 năm kinh doanh có lãi, nhằm lựa chọn những DN có hoạt động kinh doanh tăng trưởng ổn định, năng lực tài chính tốt.
Ngoài ra, Luật CK mới cũng bổ sung quy định điều kiện tối thiểu là 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành được bán cho ít nhất 100 NĐT không phải là cổ đông lớn. Trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên thì tỷ lệ tối thiểu phải là 10% nhằm phù hợp với điều kiện niêm yết và tính thanh khoản của CP khi IPO.
Theo Luật CK mới, DN phải cam kết thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch CP trên hệ thống giao dịch CK sau khi kết thúc đợt chào bán để gắn IPO với niêm yết và đăng ký giao dịch trên các sở giao dịch CK. Đáng chú ý là Luật CK mới sẽ cho phép DN có giá CP đang giao dịch thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/CP) được thực hiện chào bán CP huy động vốn để tiếp tục đầu tư phát triển.
Việc chào bán trái phiếu ra công chúng cũng được bổ sung, nâng điều kiện về vốn từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Đặc biệt, DN muốn phát hành trái phiếu phải có kết quả xếp hạng tín dụng đối với các tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ về các trường hợp phải xếp hạng tín dụng và thời điểm áp dụng.

Hải Hồ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ảnh minh họa.

Lãnh đạo “xả hàng” cổ phiếu - Chuyện Tây, chuyện ta

(ĐTTCO) - Việc ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC đã bán 74,8 triệu cổ phiếu (CP) FLC hôm 10-1 nhưng không công bố thông tin trước giao dịch theo đúng quy định, đã tạo ra mối quan tâm lớn của giới đầu tư CP.