Chủ động ngăn chặn sai phạm trong giao dịch của cổ đông nội bộ

(ĐTTCO)- Đây là một trong loạt giải pháp ngắn hạn và dài hạn được nghiên cứu và triển khai trong thời gian tới, nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển ổn định trở lại.

Bộ Tài chính cũng cho biết, sẽ tiếp tục nâng cao vai trò giám sát của các tuyến giám sát, nhất là giám sát tuyến đầu của các Sở giao dịch chứng khoán. (Ảnh minh họa: KT)

Bộ Tài chính cũng cho biết, sẽ tiếp tục nâng cao vai trò giám sát của các tuyến giám sát, nhất là giám sát tuyến đầu của các Sở giao dịch chứng khoán. (Ảnh minh họa: KT)

Bộ Tài chính cho biết, sẽ chuyển từ bị động giải quyết sai phạm sang chủ động ngăn chặn và hạn chế tận gốc các hành vi vi phạm phát sinh trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước đang chỉ đạo các Sở giao dịch chứng khoán đẩy nhanh việc nghiên cứu giải pháp để ngăn chặn việc cổ đông nội bộ giao dịch cổ phiếu mà không công bố thông tin trước khi giao dịch, từ đó đề xuất giải pháp chặn kỹ thuật, cũng như kiến nghị sửa đổi các quy định có liên quan về giao dịch chứng khoán.

Đối với sự phát triển ổn định của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ có thêm các giải pháp để đảm bảo kênh dẫn vốn quan trọng này phát triển an toàn, minh bạch, trong đó vừa hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhà đầu tư chân chính, nhưng cũng sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro, nhất là việc phát hành không có tài sản bảo đảm.

Về tổng thể, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu và triển khai kịp thời các giải pháp tăng cường tính công khai, minh bạch và hỗ trợ thị trường chứng khoán ổn định. Các đơn vị chức năng trong Bộ cũng được yêu cầu tăng cường giám sát chặt chẽ, triển khai các kế hoạch thanh tra, kiểm tra để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trên thị trường.

Trong đó, chú trọng kiểm tra, thanh tra, giám sát theo kế hoạch đã được phê duyệt đối với các công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc công ty kiểm toán có khách hàng có báo cáo tài chính sai lệch hoặc có nhiều sai sót. Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Tài chính cũng cho biết, sẽ tiếp tục nâng cao vai trò giám sát của các tuyến giám sát, nhất là giám sát tuyến đầu của các Sở giao dịch chứng khoán, để kịp thời phát hiện dấu hiệu giao dịch bất thường hoặc vi phạm trên thị trường, từ đó kịp thời cảnh báo cho nhà đầu tư. Cùng với đó, thực hiện thanh kiểm tra giao dịch chứng khoán khi có dấu hiệu bất thường, thao túng.

Về giải pháp trung và dài hạn, Bộ Tài chính đang khẩn trương thực hiện và rà soát vướng mắc, bất cập trong các quy định pháp luật chứng khoán, từ Luật Chứng khoán tới các văn bản hướng dẫn; đồng thời, tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán theo đúng kế hoạch, cũng như triển khai Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán 2021 – 2030 khi được Chính phủ phê duyệt;…

Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện các quy định pháp lý liên quan tới thị trường này, trong đó có Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ…

Theo VOV.VN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất