ABBank muốn tăng thêm 64,7% vốn điều lệ so với cuối năm 2020

(ĐTTCO) - Tại ĐHCĐ tổ chức ngày 29-4, ông Đào Mạnh Kháng, Chủ tịch HĐQT ABBank cho biết, nếu NH tăng trưởng theo kế hoạch đặt ra, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) không đáp ứng theo Thông tư 13 của NHNN. Do đó, tăng vốn là yêu cầu cấp thiết. 

ABBank muốn tăng thêm 64,7% vốn điều lệ so với cuối năm 2020

Ngoài ra, để đáp ứng xếp hạng tín nhiệm tích cực của Moody’s, NH phải tăng được vốn cấp 1.

Theo đó, ABBANK trình cổ đông lộ trình tăng vốn theo 2 đợt với tổng mức tăng 64,7% so với thời điểm 31-12-2020. Với kế hoạch này, dự kiến vốn điều lệ của ABBANK sẽ tăng từ hơn 5.700 tỷ đồng hiện nay lên hơn 9.409 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Cụ thể, đợt 1, NH dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên để tăng thêm gần 1.257 tỷ đồng vốn điều lệ. Trong đó, sẽ chào bán hơn 114 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20%) cho cổ đông hiện hữu; chào bán hơn 11,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2%) cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá chào bán dự kiến là 11.500 đồng/cổ phiếu. Dự kiến thực hiện trong quý II và quý III năm nay.

Đợt 2, NH dự kiến phát hành gần 244 triệu cổ phiếu thưởng, để tăng thêm khoảng 2.440 tỷ đồng trong quý IV năm nay.

Về kế hoạch kinh doanh, ABBANK đặt mục tiêu năm 2021 đạt tổng tài sản  120.217 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2020), lợi nhuận trước thuế đạt 1.973 tỷ đồng (tăng 44% so với thực hiện năm 2020) và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% trên tổng dư nợ theo quy định của NHNN

Bảo Trân

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất