Các loại giấy tờ cần thiết khi lập Hồ sơ phương tiện và kiểm định

(ĐTTCO) - Theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, Điều 6 của Thông tư nêu rõ các loại giấy tờ cần thiết khi lập Hồ sơ phương tiện và kiểm định.
Các loại giấy tờ cần thiết khi lập Hồ sơ phương tiện và kiểm định ảnh 1