13 giao dịch thanh toán qua ngân hàng

(ĐTTCO)-NHNN vừa công bố danh mục 13 giao dịch thuộc 6 lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính bắt buộc phải thanh toán qua NH. ĐTTC đăng thông tin chi tiết giúp bạn đọc tiện theo dõi.
13 giao dịch thanh toán qua ngân hàng

Chứng khoán

Gồm các giao dịch thanh toán giao dịch chứng khoán; thanh toán giao dịch trái phiếu chính phủ; giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán.

Thu, chi ngân sách nhà nước 

Thu NSNN: Phạm vi và đối tượng áp dụng: (i) Các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại NHTM thực hiện nộp NSNN bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, hoặc nộp bằng tiền mặt tại NHTM để chuyển nộp vào tài khoản của KBNN; (ii) Các cá nhân và đơn vị, tổ chức khác khi thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN phải ưu tiên thanh toán bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Chi NSNN và các khoản chi khác: Phạm vi và đối tượng áp dụng, gồm các khoản chi của các đơn vị giao dịch với KBNN, được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN tới tài khoản của người cung cấp hàng hóa dịch vụ, người hưởng lương từ NSNN và người thụ hưởng khác tại KBNN hoặc NH, trừ những trường hợp được phép chi bằng tiền mặt quy định tại Điều 6 Thông tư 13/2017/TT-BTC và Khoản 2 Điều 1 Thông tư 136/2018/TT-BTC.

Thuế 

Thuế giá trị gia tăng: Phạm vi và đối tượng áp dụng là hàng hóa, dịch vụ mua vào (trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng), hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để người nộp thuế giá trị gia tăng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Phạm vi và đối tượng áp dụng hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật) phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được trừ chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế tiêu thụ đặc biệt: Phạm vi và đối tượng áp dụng: (i) Nguyên liệu mua trực tiếp của nhà sản xuất trong nước phải có chứng từ thanh toán qua NH để được khấu trừ thuế tiêu thu đặc biệt; (ii) Hàng hóa do các cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài, gồm hàng hóa bán và gia công cho doanh nghiệp chế xuất (trừ ô tô dưới 24 chỗ ngồi bán cho doanh nghiệp chế xuất; hàng hóa do cơ sở sản xuất bán hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế; hàng hóa mang ra nước ngoài để bán tại hội chợ triển lãm ở nước ngoài) phải có chứng từ thanh toán qua NH để được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đầu vào.

Tài chính doanh nghiệp

Giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp: Các doanh nghiệp giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, thực hiện bằng các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau: Các doanh nghiệp giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau của các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng, thực hiện bằng các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Tổ chức sử dụng vốn nhà nước

Giao dịch thanh toán: Phạm vi và đối tượng áp dụng gồm các tổ chức sử dụng vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số giao dịch: (1) Thanh toán tiền thu mua nông, lâm, thủy sản, dịch vụ và các sản phẩm khác cho người dân trực tiếp sản xuất, đánh bắt, khai thác bán ra mà chưa có tài khoản thanh toán tại NH. (2) Thanh toán công tác phí, trả lương và các khoản thu nhập khác cho người lao động chưa có tài khoản thanh toán tại NH. (3) Các khoản thanh toán để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh liên quan đến bí mật nhà nước. 

(4) Bên thanh toán thực hiện việc thanh toán hoặc bên được thanh toán nhận thanh toán tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, khu vực nông thôn nơi chưa có tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. (5) Khoản thanh toán với giá trị dưới 20 triệu đồng, trừ trường hợp các khoản thanh toán trong ngày có giá trị dưới 20 triệu đồng cho cùng mục đích, đối tượng thanh toán nhưng tổng các khoản thanh toán này lớn hơn 20 triệu đồng.

Giải ngân vốn vay của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài đối với khách hàng: Phạm vi và đối tượng áp dụng giải ngân vốn vay vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng. Bên thụ hưởng là pháp nhân.  Bên thụ hưởng (không bao gồm pháp nhân) có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và số tiền vay ghi trong thỏa thuận cho vay có giá trị trên 100 triệu đồng.

Giải ngân vốn vay vào tài khoản thanh toán của khách hàng vay: Phạm vi và đối tượng áp dụng: (i) Khách hàng thanh toán, chi trả cho mục đích sử dụng vốn vay mà pháp luật quy định phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng. (ii) Khách hàng là bên thụ hưởng có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã ứng vốn tự có để thanh toán, chi trả các chi phí thuộc chính phương án, dự án kinh doanh hoặc phương án, dự án phục vụ đời sống được TCTD cho vay theo quy định của pháp luật. 

(iii) Khách hàng trực tiếp thanh toán, chi trả tiền mua sản phẩm nông nghiệp thuộc lĩnh vực nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản từ các cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, hộ kinh doanh và tổ chức hợp tác có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn, để khách hàng thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, phù hợp với mục đích vay vốn ghi trong thỏa thuận cho vay.

Các tin, bài viết khác

ĐỌC NHIỀU NHẤT